• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Projekty

Cílem projektu je ověřit, zda a jakým způsobem je možné s využitím moderních technologií, zvýšit kvalitu i dostupnost péče, komfort pacienta a klienta, snížit pracovní zátěž personálu, zejména automatizací rutinních

Cílem je zkvalitnění a větší flexibilita poskytovaných sociálních služeb, zvýšení zapojení klientů do přirozeného prostředí a snížení nákladů na provoz a negativního vlivu tradičních automobilů na životní prostředí.

Cílem projektu je rozvíjení, zkvalitňování a podpora zavádění procesu rozvoje kvality našich 12 sociálních služeb, a to nad rámec požadavků zákona o sociálních službách a dalších zákonných norem.

V letech 2015 – 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost.

Cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v partnerských regiónoch.

Podpořená pracovní místa byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Především se jedná se o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod.

Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném

Projekt řeší problematiku potransformační fáze a podporu nových sociálních služeb komunitního typu, které vznikly na základě transformace velkokapacitního pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Hlavními cíli projektu je nastavení klíčových hodnot organizace, nastavení systému kvality poskytovaných sociálních služeb, procesů a zásad v organizaci na základě přenosů dobré praxe…

Hlavním cílem projektu je realizace procesu přípravy transformace a humanizace pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Pržno a vypracování transformačního plánu zařízení.

Projekt je zaměřen na aplikaci nových metod sociální práce se seniory, na humanizaci domova pro seniory, a to zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce…

Za podporu děkujeme

Skip to content