• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra11
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

Program:
Program švýcarsko-české spolupráce

Tematické zaměření:
1 – Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

Oblast zaměření:
1.1 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech

Cíl:
3 – Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Období realizace I. etapy:
Listopad 2014 – březen 2015

Období realizace II. etapy:
Září 2016 – prosinec 2016

Celkový rozpočet:
42.234 tis. Kč vč. DPH

Financování:
Dotace Švýcarské fondy: 35.619 tis. Kč
Zlínský kraj: 6.513 tis. Kč
Vlastní zdroje: 102 tis. Kč

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na aplikaci nových metod sociální práce se seniory, na humanizaci domova pro seniory, a to zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a pomocí technických úprav objektu (Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, pavilon B).

Aktivity projektu:
– aktivita č. 1 Školení zaměstnanců, aplikování nových metod sociální práce za účelem zkvalitnění práce
se seniory;
– aktivita č. 2 Realizace stavby, dodávka vnitřního vybavení vč. kolaudace; revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace.

Cíle projektu:
Projekt sleduje zavádění nových metod organizace práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory (validační terapie, reminiscenční terapie a muzikoterapie), humanizaci bydlení a poskytování služeb sociální péče. Nové metody povedou k humanizaci stávajících pobytových služeb, což bude rozvíjet samostatnost seniorů a motivovat je k činnostem, které budou posilovat jejich sociální začleňování. Nezbytným předpokladem pro zavedení těchto nových metod je rekonstrukce čtyř podlaží bloku budovy, čímž dojde k zajištění bezbariérovosti zařízení, a tudíž senioři budou moci využít všech dostupných prostor domova.

Výstupy projektu:
– aplikace nových metod práce (validační terapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie);
– vytvoření 1 nového pracovního místa;
– do aplikace nových metod sociální práce budou aktivně zapojeni 3 zaměstnanci;
– celková bezbariérovost 51 ubytovacích jednotek;
– 102 rekonstruovaných nebo modernizovaných pokojů;
– rekonstrukce hygienických jader v 51 ubytovacích jednotkách;
– rekonstrukce společného sociálního zařízení pro specifickou skupinu uživatelů;
– vznik terapeutické místnosti;
– nové vybavení pokojů; – Rekonstrukce kanalizace;
– Rekonstrukce oplocení;
– Plocha revitalizovaných částí zahrady 7 700 m2;
– Počet revitalizovaných částí zahrady 5.

Aktuální stav:
V období červen – srpen 2016 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitelů díla a byly uzavřeny smlouvy o dílo. Práce na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady budou zahájeny v termínu po 22. 8. 2016. Před zahájením prací bude nainstalován billboard informující o realizaci projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce. Souběžně s realizací prací na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady bude vykonáván autorský dozor, technický dozor a funkce koordinátora BOZP. Ukončení stavebních prací se předpokládá do konce listopadu 2016, následně bude na místě realizace umístěna trvalá pamětní deska. Na listopad 2016 je rovněž plánováno slavnostní ukončení projektu. Všechny aktivity projektu budou realizovány do 31. 12. 2016.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

Dokumenty

Žádné soubory k zobrazení.

Novinky

 • 19. 9. 2014Jak pokračujeme – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

  Projekt “Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb” je zaměřen 
  na aplikaci nových metod sociální práce se seniory, na humanizaci domova pro seniory, a to zvýšením kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální práce a pomocí technických úprav objektu.

  Projekt sleduje zavádění nových metod organizace práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory (validační terapie, reminiscenční terapie a muzikoterapie), humanizaci bydlení a poskytování služeb sociální péče. Nové metody povedou k humanizaci stávajících pobytových služeb, což bude rozvíjet samostatnost seniorů a motivovat je k činnostem, které budou posilovat jejich sociální začleňování. Nezbytným předpokladem pro zavedení těchto nových metod je rekonstrukce čtyř podlaží bloku budovy, čímž dojde 
  k zajištění bezbariérovosti zařízení, a tudíž senioři budou moci využít všech dostupných prostor domova.

  Projekt je z programu česko-švýcarské spolupráce.

  Aktuálně:
  Začátkem září byla předána stavba (blok „B“ Domova pro seniory) dodavateli stavebních prací a zahájena realizace rekonstrukce objektu, která potrvá do konce ledna 2015. Součástí rekonstrukce objektu bude 
  i dodávka nového interiérového vybavení.
  Pokračuje školení zaměstnanců k aplikování nových metod sociální práce za účelem zkvalitnění práce 
  se seniory.

  Více info k projektu můžete získat na stránkách Zlínského kraje:

  http://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html

  Bc. Taťána Olejníčková

 • 10. 2. 2015Část klientů rožnovského Domova pro seniory čeká návrat do zmodernizovaných prostor

  Část klientů rožnovského Domova pro seniory čeká návrat do zmodernizovaných prostor

  článek z webových stránek Zlínského kraje ze dne 10.2.2015

  ZLÍNSKÝ KRAJ – Do zmodernizované budovy B Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm se od 1. března 2015 zpět nastěhují klienti, kteří ji před začátkem stavebních úprav v září loňského roku museli opustit 
  a dočasně tak pobývali na jiných místech (budova A, Domov pro seniory Podlesí, u rodinných příslušníků). 
  Teď se mohou těšit na návrat do zbrusu nově a moderně vybavených prostor. Celková kapacita lůžek rožnovského domova tak ze stávajícího provizorního počtu 144 naroste na 200. Toto navýšení kapacity již schválili krajští radní.

  „Cílem stavebních úprav budovy B bylo zkvalitnění ubytování seniorů a využití nových metod sociální práce 
  s uživateli. Pokoje uživatelů byly vybaveny novým nábytkem, ve společné předsíni pokojů vznikly šatní prostory a sociální zařízení na pokojích jsou již bezbariérová. Všichni klienti mají také nově k dispozici signalizační zařízení k přivolání personálu v případě naléhavé potřeby,“ uvedla Taťána Valentová Nersesjan, krajská radní pro sociální oblast.

  V budově B bude uživatelům poskytováno ubytování pouze v jednolůžkových pokojích. Původní kapacita budovy v počtu 106 lůžek se po rekonstrukci snížila o čtyři lůžka zánikem čtyř jednolůžkových pokojů, přičemž v těchto prostorách vznikla terapeutická místnost pro realizaci nově zaváděných terapií s uživateli, čistící místnosti a sklad inkontinenčních pomůcek. Veškeré stavební úpravy byly součástí projektu švýcarsko-české spolupráce „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“.
  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm je zařízením příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín, zřizované Zlínským krajem.

  Zpracoval: Jan Vandík

 • 4. 3. 2015Budova „B“ Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm opět ožila

  Budova „B“ Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm opět ožila.

  Po náročné rekonstrukci budovy „B“ , která byla ukončena 31.1.2015 se naši senioři opět navrací do svých prostor. Víme, že s přibývajícími seniorskými léty ubývá schopnost rychlé adaptace na nové a nezvyklé, 
  ale také víme, že tato změna byla nutná. Vážíme si našich seniorů, neboť jsou pro nás hodnotou. Vždyť i oni byli po dlouhá léta produktivními osobami a vytvářeli hodnoty nejen pro sebe, ale i pro druhé. V našem domově nechceme naplňovat pouze jejich základní potřeby, ale chceme s nimi a jejich rodinami pracovat tak, aby netrpěli nedostatkem sociální důstojnosti a mezilidských vztahů. K tomu mají přispět nejen naše nově vybavené bezbarierové jednolůžkové pokoje s balkónem a nové terapeutické místnosti, ale hlavně naši vyškolení pracovníci. Ti jsou připraveni věnovat se našim klientům v oblasti muzikoterapie, validační terapie 
  a nebo terapie reminiscenční neboli vzpomínkové. Řada našich pracovnic používá při práci s méně aktivními klienty bazální stimulaci, což je takový doplněk terapie, kdy je dotek používán jako prostředek komunikace 
  a stimulace seniora.

  V naší práci v nových prostorách nás přišli dne 4.3.2015 podpořit hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, paní radní pro oblast sociální Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, zástupci města Rožnova 
  pod Radhoštěm a Zlínského kraje, zástupci firem, kteří na rekonstrukci podíleli i naši kolegové z ostatních příspěvkových organizací Zlínského kraje.

  Příspěvky ze slavnostního předání můžete shlédnout na níže uvedených odkazech:

  http://www.sluzbyvsetin.cz/cz/domovy/domov-senioru-roznov-pod-radhostem/katalog-akci?id=367-ds-rpr-slavnostni-otevreni-budovy-b.html

  http://www.kr-zlinsky.cz/roznov-pod-radhostem-ma-dustojne-misto-pro-seniory-aktuality-12143.html

 • 1. 7. 2015Nejnovější informace o humanizaci v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm

  Nejnovější informace o humanizaci v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb

  Celkový rozpočet:

  33.131 tis. Kč vč. DPH
  Financování:
  Dotace Švýcarské fondy: 27.891 tis. Kč
  Zlínský kraj: 5.138 tis. Kč
  Vlastní zdroje p.o.: 102 tis. Kč
  Aktuální stav:
  Rekonstrukce objektu „B“ Domova pro seniory byla dokončena na konci ledna 2015 včetně dodávky interiérového vybavení.

  V lednu byla započata aplikace terapeutických metod pro klienty Domova (blok „B“) – muzikoterapie, reminiscenční a validační terapie. Terapie probíhají skupinově nebo individuálně na základě předchozích pohovorů s klienty. Terapie budou pro účely projektu probíhat po dobu 7 měsíců do konce července. Ukončení celého projektu je nastaveno k 31.8.2015.

 • 26. 8. 2015Aktuality z Domova proseniory Rožnov pod Radhoštěm – k projektu humanizace pobytových služeb

  Slavnostní ukončení projektu proběhlo dne 26.8.2015 za přítomnosti zástupců Velvyslanectví Švýcarska, MF a MPSV, hejtmana a radních Zlínského kraje dalších hostů z odborné i laické veřejnosti. Rekonstruovaný objekt “B” Domova pro seniory je již plně užíván a naši odborně vyškolení pracovníci pokračují s našimi klenty v terapiích, které byly v rámci projektu v domově zavedeny. Jedná se především o reminiscenční terapii, validační terapii a muzikoterapii, která je klienty velmi žádaná. 

  Více informací na adrese:

  http://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html

  Bc. Taťána Olejníčková

 • 1. 2. 2016Aktuality z Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – k projektu humanizace pobytových služeb

  Rekonstruovaný objekt „B“ Domova pro seniory je v užívání od konce března 2015, kdy došlo k přestěhování všech klientů zpět. V červenci byla ukončena monitorovaná aplikace nových terapeutických metod pro klienty Domova (blok „B“) – muzikoterapie, reminiscenční terapie a validační terapie. Terapie však pokračují i dále, 
  a to dle potřeb a zájmu klientů. V rámci projektu se navíc podařilo pořídit další vybavení pro terapie, které umožňuje širší využití nových metod, a dále vybavení, které zajistí lepší péči o klienty.

  Po dokončení všech aktivit se v prostorách Domova pro seniory dne 26.8. uskutečnilo slavnostní ukončení projektu za přítomnosti zástupců Velvyslanectví Švýcarska, MF a MPSV. V rámci této příležitosti se konal 
  i poslední řídicí výbor, na kterém bylo projednáno prodloužení projektu a možnosti dalších aktivit v souladu 
  s cíli projektu.

  Projekt je nyní prodloužen do konce roku 2016 a probíhají přípravné činnosti týkající se revitalizace zahrady 
  a rekonstrukce kanalizace.

  https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html

 • 19. 4. 2016Aktuality z Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb

  V březnu 2015 byla ukončena I. etapa projektu.
  Období realizace II. etapy:
  Září 2016 – prosinec 2016

  Celkový rozpočet:
  42.234 tis. Kč vč. DPH

  Financování:
  Dotace Švýcarské fondy: 35.619 tis. Kč
  Zlínský kraj: 6.513 tis. Kč
  Vlastní zdroje p.o.: 102 tis. Kč

  Aktivity projektu:
  Doplnění aktivity č. 2 o „Revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace“

  Výstupy projektu byly doplněny o:
  – Rekonstrukce kanalizace
  – Rekonstrukce oplocení
  – Plocha revitalizovaných částí zahrady 7 700 m2
  – Počet revitalizovaných částí zahrady 5

  Aktuální stav:
  V rámci prodlouženého projektu byla na základě nově zpracované objemové studie podána žádost o nové aktivity projektu týkající se revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace. Žádost byla poskytovatelem dotace schválena v březnu 2016.

  Následně byla vypracována prováděcí projektová dokumentace a připravuje se veřejná zakázka na výběr zhotovitelů díla. Veřejná zakázka bude administrována formou zjednodušeného podlimitního řízení a bude rozdělena na dvě části.

  Předpokládané zahájení veřejné zakázky – červen 2016.
  Předpokládané zahájení realizace díla – září 2016.

  Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka ZK

  https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html

 • 23. 8. 2016Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb

  V období červen – srpen 2016 proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitelů díla a byly uzavřeny smlouvy
  o dílo. Práce na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady budou zahájeny v termínu po 22. 8. 2016.

  Před zahájením prací bude nainstalován billboard informující o realizaci projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce.

  Souběžně s realizací prací na rekonstrukci kanalizace a revitalizaci zahrady bude vykonáván autorský dozor, technický dozor a funkce koordinátora BOZP.

  Ukončení stavebních prací se předpokládá do konce listopadu 2016, následně bude na místě realizace umístěna trvalá pamětní deska.

  Na listopad 2016 je rovněž plánováno slavnostní ukončení projektu. Všechny aktivity projektu budou realizovány do 31. 12. 2016.

  Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka ZK

  https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html

 • 12. 12. 2016Aktuální informace – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

  Aktuální stav:

  V listopadu byly dokončeny stavební práce týkající se II. etapy projektu – revitalizace zahrady. Díky tomu vzniklo v areálu domova několik specifických zón (pohybová, reminiscenční, relaxační a pocitová), které budou využívány pro již zavedené terapie, odpočinek, setkávání s blízkými a další společné akce. Součástí akce byla i rekonstrukce kanalizace a oplocení.
  Na místě byla osazena trvalá pamětní deska informující o poskytnutí finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce.
  V pondělí 28.11. byl v prostorách domova v Rožnově p. Radhoštěm celý projekt slavnostně ukončen 
  za účasti zástupce Velvyslanectví Švýcarska, nového hejtmana Zlínského kraje, zástupců MF a MPSV 
  a dalších významných hostů.
  Všechny aktivity byly realizovány a projekt bude ukončen ke dni 31. 12. 2016.

  Kontaktní osoba:
  Ing. Jitka Václavíková, projektová manažerka, tel.: 577 043 847, e-mail: jitka.vaclavikova@kr-zlinsky.cz

  https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html

Skip to content