Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovala všechny zásady přístupnosti v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Tento web využívá Open Source Content Management System WordPress a byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0).

Tento web dále využívá standardy HTML 5. Grafická podoba je dána užitím obrázků a kaskádových stylů CSS ve verzích 1 – 3, které odpovídají specifikaci podle konsorcia W3C. Na stránkách je umístěn JavaScript. Web je připraven tak, aby byl bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky.

Další formáty

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Kontakt na správce webu

Náměty či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu správce serveru info@jirimolnar.cz.