• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra11
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí

Moderní bezbariérové zařízení nedaleko centra Valašského Meziříčí zajišťuje snadnou dostupnost dalších služeb v okolí.

Služba je nízkokapacitní (pro 22 klientů) a je poskytována na samostatném oddělení v budově domova pro seniory.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba čeká na vás

 • Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem, disponují šatnou a vlastní koupelnou, pokoje mají signalizační zařízení a wifi pokrytí.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Ordinace praktického lékaře probíhá přímo v domově 2 x týdně, odborný lékař – psychiatr dochází do zařízení 1 x týdně.
 • Na základě ordinace lékaře zajišťují fyzioterapeuti rehabilitace s klienty.
 • V Domově probíhají skupinové i individuální aktivizace, kulturní a společenské programy (výlety, pěvecká a taneční vystoupení aj.), pravidelné bohoslužby.
 • Domov zprostředkovává službu pedikérky a kadeřnice.
 • Venkovní areál nabízí možnost odpočinku a posezení v zahradě.
 • Při poskytování služby jsou nastavena režimová opatření s důrazem na ochranu základních práv klienta.
 • Režimová opatření vychází z individuality každého klienta vyjádřené ve smlouvě a v individuálním plánu. I při nastavení režimových opatření respektujeme potřeby a vlastní vůli každého klienta.

O službu mohou požádat osoby s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí) ve věku od 27 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení níže, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově). Vyplněnou žádost můžete:
 • zaslat poštou či donést osobně na adresu ředitelství Sociálních služeb Vsetín, p. o.
 • zaslat poštou či donést osobně na adresu dané služby.

Kontaktujte nás

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice domova.

Mgr. Lenka Fusíková

739 218 708
lenka.fusikova@sluzbyvsetin.cz

Jak to u nás vypadá

Skip to content