• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra10
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Kontakt

Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín

IČ: 49562827
DIČ: CZ49562827

ID datové schránky: izdk758
Podatelna: podatelna@sluzbyvsetin.cz

Úřední hodiny podatelny:
pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.

Mgr. Karel Matocha, MBA

ředitel SSLVS
571 412 142
karel.matocha@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Ivana Tomanová Krčmářová

náměstkyně pro ekonomiku a provoz
603 849 067
ivana.tomanova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Magdalena Stejskalová

náměstkyně pro kvalitu
602 731 926
magdalena.stejskalova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Petra Holeksová

interní auditorka
604 296 353
petra.holeksova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Eliška Zapletalíková

rozpočtář
734 645 414
eliska.zapletalikova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Eva Černá

vedoucí účtárny
734 646 789
eva.cerna@sluzbyvsetin.cz

Jitka Vilémová, DiS.

personalistka
739 342 417
jitka.vilemova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Martin Kristek

PR manažer
602 844 747
martin.kristek@sluzbyvsetin.cz

Lenka Sedláčková, DiS.

nutriční terapeutka
739 218 312
lenka.sedlackova@sluzbyvsetin.cz

David Podzemný

investiční referent
724 159 336
david.podzemny@sluzbyvsetin.cz

Monika Kulíšková

manažerka transformace
730 550 102
monika.kuliskova@sluzbyvsetin.cz

Pavla Vetchá

mzdová účetní
736 697 592
pavla.vetcha@sluzbyvsetin.cz

Ing. Tomáš Týn

finanční účetní
734 646 789
tomas.tyn@sluzbyvsetin.cz

Ing. Věra Slavětínská

finanční účetní
734 646 789
vera.slavetinska@sluzbyvsetin.cz

Marcela Řičičářová

finanční účetní
734 646 789
marcela.ricicarova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Kateřina Špačková, DiS.

finanční účetní
734 646 789
katerina.spackova@sluzbyvsetin.cz

Olga Vášová

finanční účetní, pokladní
571 412 142
olga.vasova@sluzbyvsetin.cz

Hana Zralá

zásobovačka
730 562 923
hana.zrala@sluzbyvsetin.cz

Michal Mikač

koordinační a projektový pracovník
734 362 499
michal.mikac@sluzbyvsetin.cz

Bc. Lucie Adamíková

administrativní a spisová pracovnice
730 520 413
lucie.adamikova@sluzbyvsetin.cz

Podatelna

571 412 142
Domov pro seniory Jasenka – Vsetín
Dolní Jasenka 2274 755 01, Vsetín
ds.jasenka@sluzbyvsetin.cz

Ing. Renata Zejdová

vedoucí domova
571 117 831
602 731 922
renata.zejdova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Kateřina Seidlová

sociální pracovnice
730 542 425
katerina.seidlova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Zdeněk Diviš

sociální pracovník
730 542 425
zdenek.divis@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Iva Knápková

vedoucí úseku péče o klienta
734 788 971
iva.knapkova@sluzbyvsetin.cz

Filip Schnaubelt

vedoucí kuchyně
739 381 808
filip.schnaubelt@sluzbyvsetin.cz

Irena Talašová

zásobovačka
571 117 832
irena.talasova@sluzbyvsetin.cz

Michal Váša

údržba
604 296 355
michal.vasa@sluzbyvsetin.cz

Pracovna zdravotních sester

604 296 363

Pracovna přímé péče

603 278 717

Recepce

571 117 832
604 296 365
Domov pro seniory Karolinka
Pod Obecnicu 308 756 05, Karolinka
ds.karolinka@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Petra Sionová

Vedoucí domova
571 459 100
604 293 051
petra.sionova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Karla Pavlíčková

sociální pracovnice
604 293 051
karla.pavlickova@sluzbyvsetin.cz

Jana Orságová

vedoucí zdravotního úseku
739 243 170
jana.orsagova@sluzbyvsetin.cz

Vladimíra Oravcová

vedoucí oddělení 1 na úseku péče o klienta
604 296 361
vladimira.oravcova@sluzbyvsetin.cz

Růžena Koláčková

vedoucí oddělení 2 na úseku péče o klienta
604 296 362
ruzena.kolackova@sluzbyvsetin.cz

Vendula Boráková

vedoucí oddělení 3 + b na úseku péče o klienta
730 580 942
vendula.borakova@sluzbyvsetin.cz

Denisa Havlíková

vedoucí hospodářského úseku
734 688 566
denisa.havlikova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jolana Bařáková

sociální pracovnice
602 731 929
jolana.barakova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Beáta Čablíková

sociální pracovnice
604 192 509
beata.cablikova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Vojtěch Šarman

sociální pracovník
604 192 509
vojtech.sarman@sluzbyvsetin.cz

Zdenka Jochcová

pokladní
571 450 730
zdenka.jochcova@sluzbyvsetin.cz

Iveta Švecová

vedoucí stravovacího úseku
571 450 730
iveta.svecova@sluzbyvsetin.cz

I.oddělení

571 450 730
604 296 361

II.oddělení

571 450 730
604 296 362

III. oddělení

571 450 730
730 550 100

Pracovna všeobecných sester

571 450 730
604 296 360
730 551 079

Oddělení B

571 450 730
730 580 942

Spojovatelka

571 450 730
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
Julia Fučíka 1605 756 61, Rožnov pod Radhoštěm
ds.roznov@sluzbyvsetin.cz

Bc. Veronika Lišková

vedoucí domova
723 476 829
veronika.liskova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Silvie Bosáková

vedoucí úseku přímé péče
732 964 337
silvie.bosakova@sluzbyvsetin.cz

Marie Pavlíková

vedoucí finančně-technického provozu, účetní
734 791 452
marie.pavlikova@sluzbyvsetin.cz

Jana Davidson

pokladní
571 117 260
jana.davidson@sluzbyvsetin.cz

Jaroslav Brada

vedoucí stravovacího provozu
734 365 972
jaroslav.brada@sluzbyvsetin.cz

Bc. Monika Jalůvková

sociální pracovnice – jednání se zájemci o službu, evidence žádostí
602 731 927
monika.jaluvkova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jitka Lančová

sociální pracovnice – oddělení A3
731 125 533
jitka.lancova@sluzbyvsetin.cz

Marcela Ptáčková, DiS.

sociální pracovnice – oddělení A2
733 147 540
marcela.ptackova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Ivana Tomšíková

sociální pracovnice – oddělení A1
733 147 540
ivana.tomsikova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Pavlína Ryšicová

sociální pracovnice – oddělení B1
734 711 388
pavlina.rysicova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Renata Žlebková

sociální pracovnice – oddělení B2
734 711 388
renata.zlebkova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jiří Janko

sociální pracovník – oddělení B3
571 117 260
jiri.janko@sluzbyvsetin.cz

Ilona Lazecká

vedoucí oddělení A1
736 504 252
ilona.lazecka@sluzbyvsetin.cz

Eliška Mitášová

vedoucí oddělení A2
604 296 356
eliska.mitasova@sluzbyvsetin.cz

Žaneta Polková

vedoucí oddělení A3
571 117 260
zaneta.polkova@sluzbyvsetin.cz

Nikol Bolfová

vedoucí oddělení B1
733 678 883
nikol.bolfova@sluzbyvsetin.cz

Martina Minarčíková

vedoucí oddělení B2
604 296 357
martina.minarcikova@sluzbyvsetin.cz

Barbora Skalíková

vedoucí oddělení B3
571 117 260
barbora.skalikova@sluzbyvsetin.cz

Jana Zlámalová

vedoucí oddělení zdravotního úseku A
734 711 392
jana.zlamalova@sluzbyvsetin.cz

Miroslava Vrbatová

vedoucí oddělení zdravotního úseku B
734 645 417
miroslava.vrbatova@sluzbyvsetin.cz

Pracovna pečovatelského personálu A1

571 117 260
736 504 252

Pracovna pečovatelského personálu A2

571 117 260
604 296 356

Pracovna pečovatelského personálu A3

571 117 260
736 501 014

Pracovna pečovatelského personálu B1

571 117 260
733 678 883

Pracovna pečovatelského personálu B2

571 117 260
604 296 357

Pracovna pečovatelského personálu B3

571 117 260
733 517 168

Pracovna zdravotních sester A

571 117 260
602 731 925

Pracovna zdravotních sester B

571 117 260
733 678 885

Údržba

571 117 260
739 243 172

Recepce

571 117 260
734 768 917
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí
Žerotínova 1568 757 01, Valašské Meziříčí
ds.valmez@sluzbyvsetin.cz

Ing. Jiří David

vedoucí domova
571 117 833
724 233 276
jiri.david@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Monika Kovářová

sociální pracovnice
724 398 474
monika.kovarova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Denisa Kořenková

sociální pracovnice – evidence žádostí DS
724 398 474
denisa.korenkova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Lenka Fusíková

sociální pracovnice – evidence žádostí DZR
739 218 708
lenka.fusikova@sluzbyvsetin.cz

Hana Šnajdarová

vedoucí úseku přímé péče služby domov pro seniory
605 289 226
hana.snajdarova@sluzbyvsetin.cz

Anežka Janišová

vedoucí úseku přímé péče služby domov se zvláštním režimem
604 296 354
anezka.janisova@sluzbyvsetin.cz

Petra Gorčíková Nováková

všeobecná sestra
739 243 171
petra.novakova@sluzbyvsetin.cz

Martina Plesníková

účetní
571 117 834
martina.plesnikova@sluzbyvsetin.cz

Josef Göll

údržba
571 117 834
603 829 502
josef.goll@sluzbyvsetin.cz

Bc. Lenka Hlubková

zásobovačka
571 117 834
lenka.hlubkova@sluzbyvsetin.cz

Recepce

571 117 834
Domov se zvláštním režimem Pržno
Pržno 9 756 23, Jablůnka
dzr.przno@sluzbyvsetin.cz

Bc. Hana Matulová

vedoucí domova
733 653 573
hana.matulova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Marcela Holčáková

sociální pracovnice – evidence žádostí
602 506 058
marcela.holcakova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jitka Rytířová

sociální pracovnice
602 506 058
jitka.rytirova@sluzbyvsetin.cz

Ivana Čablíková

účetní
571 452 219
ivana.cablikova@sluzbyvsetin.cz

Radomíra Bedřichová

zásobovačka
571 452 219
radomira.bedrichova@sluzbyvsetin.cz

Kateřina Smolková

vedoucí oddělení B úseku péče o klienta
604 296 358
katerina.smolkova@sluzbyvsetin.cz

Martina Frňková

vedoucí oddělení A úseku péče o klienta
604 296 359
martina.frnkova@sluzbyvsetin.cz

Eva Běťáková

vedoucí aktivizačního úseku
571 452 219
eva.betakova@sluzbyvsetin.cz

Svatopluk Michalík

údržba
734 645 413
svatopluk.michalik@sluzbyvsetin.cz

Oddělení A

604 296 359

Oddělení B

604 296 358

Zdravotní úsek

731 134 437

Mgr. Eva Juříčková

sociální pracovnice
739 381 821
eva.jurickova@sluzbyvsetin.cz

Spojovatelka

571 452 219
Chráněné bydlení Vsetín
Rokytnice 48, 755 01 Vsetín
730 854 058
chb.vsetin@sluzbyvsetin.cz
Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská 573, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
731 635 495
chb.roznov@sluzbyvsetin.cz
Chráněné bydlení Zubří
Hamerská 715, 756 54 Zubří
736 757 650
chb.zubri@sluzbyvsetin.cz

Andrea Koláčková

vedoucí centra bydlení Rožnovsko
605 396 691
andrea.kolackova@sluzbyvsetin.cz

Tereza Rapušáková

koordinátorka CHB Rožnov pod Radhoštěm
734 733 794
tereza.rapusakova@sluzbyvsetin.cz

Dana Podzemná

koordinátorka CHB Zubří
734 645 419
dana.podzemna@sluzbyvsetin.cz

Zuzana Ovesná

koordinátorka CHB Vsetín
734 733 792
zuzana.ovesna@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Eva Juříčková

sociální pracovnice
739 381 821
eva.jurickova@sluzbyvsetin.cz

Veronika Pavlůsková

účetní
730 192 110
veronika.pavluskova@sluzbyvsetin.cz

Dušan Rozmoš

údržba
739 653 820
dusan.rozmos@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Květa Zemanová

sociální pracovník CHB Rožnov pod Radhoštěm a CHB Zubří
734 171 857
kveta.zemanova@sluzbyvsetin.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí
Václavkova 919 , 757 01 Valašské Meziříčí
730 807 366
dozp.valmez@sluzbyvsetin.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová
Zašová 825, 756 51 Zašová
737 222 888
dozp.zasova@sluzbyvsetin.cz
Chráněné bydlení Zátiší
Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
571 112 032
736 131 048
chb.zatisi@sluzbyvsetin.cz

Jana Řiháková, DiS.

vedoucí centra bydlení Valašskomeziříčsko
604 810 558
jana.rihakova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Zdeněk Šlajs

sociální pracovník CHB Zátiší
739 505 678
zdenek.slajs@sluzbyvsetin.cz

Renata Kulišťáková

koordinátorka DOZP Valašské Meziříčí
604 191 150
renata.kulistakova@sluzbyvsetin.cz

Veronika Semerádová

koordinátorka DOZP Zašová
604 293 042
veronika.semeradova@sluzbyvsetin.cz

Michaela Kopka Řeháková

koordinátorka CHB Zátiší
734 263 198
michaela.kopka.rehakova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Dana Tomancová

sociální pracovnice DOZP Valašské Meziříčí
731 698 164
dana.tomancova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Tamara Kučerová

sociální pracovnice DOZP Zašová
603 224 412
tamara.kucerova@sluzbyvsetin.cz

Veronika Pavlůsková

účetní
730 192 110
veronika.pavluskova@sluzbyvsetin.cz

zdravotní sestry

602 731 924

Dušan Rozmoš

údržba
739 653 820
dusan.rozmos@sluzbyvsetin.cz
Skip to content