Kontakt

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace​

Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín

IČ: 49562827
DIČ: CZ49562827

ID datové schránky: izdk758
Podatelna: podatelna@sluzbyvsetin.cz

Podatelna

Tel.: 571 412 142
(přepojování hovorů)

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka SSLVS

Tel.: 571 412 142 michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Ivana Tomanová

Manažer pro lidské zdroje

Tel.: 603 849 067 ivana.tomanova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí ekonomicko-technického úseku

Tel.: 734 645 414 svatava.burjetova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Petra Holeksová

Interní auditor

Tel.: 604 296 353 petra.holeksova@sluzbyvsetin.cz

Jitka Vilémová, DiS.

Personalistka

Tel.: 739 342 417 jitka.vilemova@sluzbyvsetin.cz

Pavla Vetchá

Mzdová účetní

Tel.: 736 697 592
pavla.vetcha@sluzbyvsetin.cz

Ing. Zdeněk Metz

Investiční referent

Tel.: 724 159 336 zdenek.metz@sluzbyvsetin.cz

Ing. Tomáš Týn

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 tomas.tyn@sluzbyvsetin.cz

Růžena Filová

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 ruzena.filova@sluzbyvsetin.cz

Marcela Řičičářová

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 marcela.ricicarova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Věra Slavětínská

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 vera.slavetinska@sluzbyvsetin.cz

Hana Zralá

Finanční účetní

Tel.: 730 562 923
hana.zrala@sluzbyvsetin.cz

Olga Vášová

Finanční účetní, pokladní

Tel.: 571 412 142
olga.vasova@sluzbyvsetin.cz

Tomáš Žamboch, DiS.

Koordinační a projektový pracovník

Tel.: 734 362 499 tomas.zamboch@sluzbyvsetin.cz

Martin Kristek

PR Manažer

Tel.: 731 632 452 martin.kristek@sluzbyvsetin.cz

Ing. Ivana Kleinová

Administrátor dokumentace

Tel.: 739 381 821 ivana.kleinova@sluzbyvsetin.cz

Dolní Jasenka 2274
755 01, Vsetín
ds.jasenka@sluzbyvsetin.cz

Recepce

Tel.: 571 117 832
(přepojování hovorů)
Mobil: 604 296 365

Ing. Renata Zejdová

Vedoucí domova

Tel.: 571 117 831
Mobil: 602 731 922
renata.zejdova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Kateřina Seidlová

Sociální pracovnice

Tel.: 730 542 425
katerina.seidlova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Zdeněk Diviš

Sociální pracovník

Tel.: 730 542 425
zdenek.divis@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Iva Knápková

Vedoucí úseku péče o klienta

Tel.: 734 788 971
iva.knapkova@sluzbyvsetin.cz

Filip Schnaubelt

Vedoucí kuchyně

Tel.: 739 381 808
filip.schnaubelt@sluzbyvsetin.cz

Irena Talašová

Zásobovačka

Tel.: 571 117 832
irena.talasova@sluzbyvsetin.cz

Michal Váša

Údržba

Mobil: 604 296 355
michal.vasa@sluzbyvsetin.cz

Pracovna zdravotních sester

Mobil: 604 296 363

Pracovna přímé péče

Mobil: 603 278 717

Pod Obecnicu 308
756 05, Karolinka
ds.karolinka@sluzbyvsetin.cz

Spojovatelka

Tel.: 571 450 730
(přepojování hovorů)

Mgr. Monika Bogarová

Vedoucí domova

Tel.: 604 293 051 monika.bogarova@sluzbyvsetin.cz

Jana Orságová

Vedoucí zdravotního úseku

Tel.: 739 243 170 jana.orsagova@sluzbyvsetin.cz

Vladimíra Oravcová

Vedoucí oddělení 1. a B na úseku péče o klienta

Tel.: 604 296 361 vladimira.oravcova@sluzbyvsetin.cz

Vendula Boráková

Vedoucí oddělení 2. a 3. na úseku péče o klienta

Tel.: 604 296 362 vendula.borakova@sluzbyvsetin.cz

Denisa Havlíková

Vedoucí hospodářského úseku

Tel.: 734 688 566 denisa.havlikova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Karla Pavlíčková

Sociální pracovnice – evidence žádostí

Tel.: 602 731 929 karla.pavlickova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jolana Bařáková

Sociální pracovnice

Tel.: 602 731 929 jolana.barakova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Beáta Čablíková

Sociální pracovnice

Tel.: 604 192 509 beata.cablikova@sluzbyvsetin.cz

Zdenka Jochcová

Pokladní

Tel.: 571 450 730
zdenka.jochcova@sluzbyvsetin.cz

Iveta Švecová

Vedoucí stravovacího úseku

Tel.: 571 450 730 iveta.svecova@sluzbyvsetin.cz

I.oddělení

Tel.: 571 450 730
Mobil: 604 296 361

II.oddělení

Tel.: 571 450 730
Mobil:604 296 362

III. oddělení

Telefon: 571 450 730
Mobil: 730 550 100

Pracovna všeobecných sester

Tel.: 571 450 730
Mobil: 604 296 360, 730 551 079

oddělení B

Tel.: 571 450 730
Mobil: 730 580 942

Julia Fučíka 1605
756 61, Rožnov pod Radhoštěm
ds.roznov@sluzbyvsetin.cz

Recepce

Tel.: 571 117 260
(přepojování hovorů)
Mobil: 734 768 917

Mgr. Magdalena Stejskalová

Vedoucí domova

Tel.: 602 731 926
magdalena.stejskalova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Ivana Tomšíková

Sociální pracovnice – oddělení A1

Tel.: 733 147 540 ivana.tomsikova@sluzbyvsetin.cz

Silvie Bosáková

Vedoucí úseku přímé péče

Tel.: 732 964 337 silvie.bosakova@sluzbyvsetin.cz

Marie Pavlíková

Vedoucí finančně-technického provozu, účetní

Tel.: 734 791 452 marie.pavlikova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jitka Lančová

Sociální pracovnice – jednání se zájemci o službu, evidence žádostí

Tel.: 731 125 533 jitka.lancova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Monika Jalůvková

Sociální pracovnice – jednání se zájemci o službu, evidence žádostí

Tel.: 602 731 927 jitka.lancova@sluzbyvsetin.cz

Marcela Ptáčková, DiS.

Sociální pracovnice – oddělení A2

Tel.: 733 147 540 marcela.ptackova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Pavlína Ryšicová

Sociální pracovnice – oddělení B1

Tel.: 734 711 388 pavlina.rysicova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Renata Žlebková

Sociální pracovnice – oddělení B2

Tel.: 734 711 388 renata.zlebkova@sluzbyvsetin.cz

Ilona Lazecká

Vedoucí oddělení A1

Tel.: 736 504 252 ilona.lazecka@sluzbyvsetin.cz

Helena Tovaryšová

Vedoucí oddělení A2

Tel.: 604 296 356 helena.tovarysova@sluzbyvsetin.cz

Jana Zlámalová

Vedoucí oddělení zdravotního úseku A1 a A2

Tel.: 734 711 392 jana.zlamalova@sluzbyvsetin.cz

Hana Blinková

Vedoucí oddělení B1

Tel.: 733 678 883 hana.blinkova@sluzbyvsetin.cz

Miroslava Vrbatová

Vedoucí oddělení zdravotního úseku B1 a B2

Tel.: 734 645 417 miroslava.vrbatova@sluzbyvsetin.cz

Martina Minarčíková

Vedoucí oddělení B2

Tel.: 604 296 357 martina.minarcikova@sluzbyvsetin.cz

Jana Davidson

Pokladní

Tel.: 571 117 260
jana.davidson@sluzbyvsetin.cz

Jaroslav Brada

Vedoucí stravovacího provozu

Tel.: 734 365 972 jaroslav.brada@sluzbyvsetin.cz

Pracovna zdravotních sester A

Tel.: 571 117 260
Mobil: 602 731 925

Pracovna pečovatelského personálu B2

Tel.: 571 117 260
Mobil: 604 296 357

Pracovna zdravotních sester B

Tel.: 571 117 260
Mobil: 733 678 885

Pracovna pečovatelského personálu A1

Tel.: 571 117 260
Mobil: 736 504 252

Pracovna pečovatelského personálu A2

Tel.: 571 117 260
Mobil: 604 296 356

Pracovna pečovatelského personálu B1

Tel.: 571 117 260
Mobil: 733 678 883

Žerotínova 1568
757 01,  Valašské Meziříčí
ds.valmez@sluzbyvsetin.cz

Recepce

Tel.: 571 117 834
(přepojování hovorů)

Ing. Jiří David

Vedoucí domova

Tel.: 571 117 833
Mobil: 724 233 276
jiri.david@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Monika Kovářová

Sociální pracovnice – evidence žádostí DS

Tel.: 724 398 474 monika.kovarova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Lenka Fusiková

Sociální pracovnice – evidence žádostí DZR

Tel.: 739 218 708 lenka.fusikova@sluzbyvsetin.cz

Petra Studená

Vedoucí úseku přímé péče služby Domov pro seniory

Tel.: 605 289 226 petra.studena@sluzbyvsetin.cz

Anežka Janišová

Vedoucí úseku přímé péče služby Domov se zvláštním režimem

Tel.: 604 296 354 anezka.janisova@sluzbyvsetin.cz

Petra Nováková

Všeobecná sestra

Tel.: 739 243 171 petra.novakova@sluzbyvsetin.cz

Martina Plesníková

Účetní

Tel.: 571 117 834
martina.plesnikova@sluzbyvsetin.cz

Josef Göll

Údržba

Tel.: 571 117 834
Mobil:603 829 502
josef.goll@sluzbyvsetin.cz

Bc. Lenka Hlubková

Zásobovačka

Tel.: 571 117 834
lenka.hlubkova@sluzbyvsetin.cz

Pržno 9
756 23, Jablůnka
dzr.przno@sluzbyvsetin.cz

Spojovatelka

Tel.: 571 452 219
(přepojování hovorů)

Mgr. Karel Matocha

Vedoucí domova

Tel.: 732 900 209
karel.matocha@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Marcela Holčáková

Sociální pracovnice – Evidence žádostí

Tel.: 602 506 058 marcela.holcakova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Eva Juříčková

Sociální pracovnice

Tel.: 602 506 058
eva.jurickova@sluzbyvsetin.cz

Ivana Čablíková

účetní

Tel.: 571 452 219 
ivana.cablikova@sluzbyvsetin.cz

Hana Matulová

Aktivizační úsek

Tel.: 739 480 261
hana.matulova@sluzbyvsetin.cz

Eva Bělíčková

Oddělení A úseku péče o klienta

Tel.: 571 452 219
eva.belickova@sluzbyvsetin.cz

Eva Běťáková

Oddělení B úseku péče o klienta

Tel.: 571 452 219
eva.betakova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Hana Trčálková

Zásobovačka

Tel.: 571 452 219
hana.trcalkova@sluzbyvsetin.cz

Svatopluk Michalík

Údržba

Tel.: 734 645 413
svatopluk.michalik@sluzbyvsetin.cz

Zdravotní úsek

Tel.: 731 134 437

Oddělení A

Tel.: 604 296 359

Oddělení B

Tel.: 604 296 358

Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí
Václavkova 919, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 730 807 366, e-mail: dozp.valmez@sluzbyvsetin.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová
Zašová 825, 756 51 Zašová
Tel.: 737 222 888, e-mail: dozp.zasova@sluzbyvsetin.cz
 

Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská 573, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 731 635 495, e-mail: chb.roznov@sluzbyvsetin.cz

Chráněné bydlení Vsetín
Rokytnice 48, 755 01 Vsetín
Tel.: 730 854 058, e-mail: chb.vsetin@sluzbyvsetin.cz

Chráněné bydlení Zátiší
Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 112 032, mobil: 736 131 048, e-mail: chb.zatisi@sluzbyvsetin.cz

Chráněné bydlení Zubří
Hamerská 715, 756 54 Zubří
Mobil: 736 757 650, e-mail: chb.zubri@sluzbyvsetin.cz
 

Bc. Marta Kovářová

Pověřena zastupováním vedoucí DOZP Valašské Meziříčí a DOZP Zašová

Tel.: 731 698 164
marta.kovarova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Tamara Kučerová

Sociální pracovnice DOZP Valašské Meziříčí a DOZP Zašová

Tel.: 603 224 412
tamara.kucerova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Ivana Kleinová

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHB Vsetín a zástup sociální pracovnice CHB Rožnov pod Radhoštěm, CHB Zátiší A CHB Zubří

Tel.: 739 381 821
ivana.kleinova@sluzbyvsetin.cz

Renáta Kulišťáková

Koordinátorka DOZP Valašské Meziříčí

Tel.: 604 191 150
renata.kulistakova@sluzbyvsetin.cz

Veronika Semerádová

Koordinátorka DOZP Zašová

Mobil: 604 293 042
veronika.semeradova@sluzbyvsetin.cz

Dana Podzemná

Pověřena řízením CHB Rožnov pod Radhoštěm, CHB Vsetín, CHB ZÁTIŠÍ a CHB Zubří

Mobil: 734 645 419
dana.podzemna@sluzbyvsetin.cz

Zuzana Ovesná

ZÁSTUP KORDINÁTORKY CHB VSETÍN

Mobil:
zuzana.ovesna@sluzbyvsetin.cz

Andrea Koláčková

Koordinátorka CHB ZÁTIŠÍ

Mobil: 605 396 691 andrea.kolackova@sluzbyvsetin.cz

Jana Skalková

Účetní

Mobil: 730 192 110
jana.skalkova@sluzbyvsetin.cz

Dušan Rozmoš

Údržba

Tel.: 739 653 820
dusan.rozmos@sluzbyvsetin.cz

Zdravotní sestry

Mobil: 602 731 924