Kontakt

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace​

Záviše Kalandry 1353
755 01 Vsetín

IČ: 49562827
DIČ: CZ49562827

ID datové schránky: izdk758
Podatelna: podatelna@sluzbyvsetin.cz

Úřední hodiny podatelny:
pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.

Podatelna

Tel.: 571 412 142
(přepojování hovorů)

Mgr. Michaela Pavlůsková

Ředitelka SSLVS

Tel.: 571 412 142 michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Ivana Tomanová

Náměstkyně pro ekonomiku a provoz

Tel.: 603 849 067 ivana.tomanova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Magdalena Stejskalová

Náměstkyně pro kvalitu

Tel.: 602 731 926 magdalena.stejskalova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí ekonomického úseku

Tel.: 734 645 414 svatava.burjetova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Lucie Adamíková

Administrativní a spisová pracovnice

Tel.: 730 520 413
lucie.adamikova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Petra Holeksová

Interní auditorka

Tel.: 604 296 353 petra.holeksova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Zdeněk Metz

Investiční referent

Tel.: 724 159 336 zdenek.metz@sluzbyvsetin.cz

Jitka Vilémová, DiS.

Personalistka

Tel.: 739 342 417 jitka.vilemova@sluzbyvsetin.cz

Monika Kulíšková

manažerka transformace

Tel.: 730 550 102 monika.kuliskova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Martin Kristek

PR Manažer

Tel.: 731 632 452 martin.kristek@sluzbyvsetin.cz

Pavla Vetchá

Mzdová účetní

Tel.: 736 697 592
pavla.vetcha@sluzbyvsetin.cz

Lenka Sedláčková, DiS.

Nutriční terapeutka

Tel.: 739 218 312 lenka.sedlackova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Tomáš Týn

Vedoucí účtárny

Tel.: 734 646 789 tomas.tyn@sluzbyvsetin.cz

Ing. Věra Slavětínská

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 vera.slavetinska@sluzbyvsetin.cz

Růžena Filová

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 ruzena.filova@sluzbyvsetin.cz

Marcela Řičičářová

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 marcela.ricicarova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Kateřina Špačková, DiS.

Finanční účetní

Tel.: 734 646 789 katerina.spackova@sluzbyvsetin.cz

Olga Vášová

Finanční účetní, pokladní

Tel.: 571 412 142
olga.vasova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Ivana Kleinová

Administrátorka dokumentace

Tel.: 739 381 821 ivana.kleinova@sluzbyvsetin.cz

Hana Zralá

Zásobovačka

Tel.: 730 562 923
hana.zrala@sluzbyvsetin.cz

Tomáš Žamboch, DiS.

Koordinační a projektový pracovník

Tel.: 734 362 499 tomas.zamboch@sluzbyvsetin.cz

Dolní Jasenka 2274
755 01, Vsetín
ds.jasenka@sluzbyvsetin.cz

Recepce

Tel.: 571 117 832
(přepojování hovorů)
Mobil: 604 296 365

Ing. Renata Zejdová

Vedoucí domova

Tel.: 571 117 831
Mobil: 602 731 922
renata.zejdova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Kateřina Seidlová

Sociální pracovnice

Tel.: 730 542 425
katerina.seidlova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Zdeněk Diviš

Sociální pracovník

Tel.: 730 542 425
zdenek.divis@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Iva Knápková

Vedoucí úseku péče o klienta

Tel.: 734 788 971
iva.knapkova@sluzbyvsetin.cz

Filip Schnaubelt

Vedoucí kuchyně

Tel.: 739 381 808
filip.schnaubelt@sluzbyvsetin.cz

Irena Talašová

Zásobovačka

Tel.: 571 117 832
irena.talasova@sluzbyvsetin.cz

Michal Váša

Údržba

Tel.: 604 296 355
michal.vasa@sluzbyvsetin.cz

Pracovna zdravotních sester

Tel.: 604 296 363

Pracovna přímé péče

Tel.: 603 278 717

Pod Obecnicu 308
756 05, Karolinka
ds.karolinka@sluzbyvsetin.cz

Spojovatelka

Tel.: 571 450 730
(přepojování hovorů)

Mgr. Monika Bogarová

Vedoucí domova

Tel.: 604 293 051 monika.bogarova@sluzbyvsetin.cz

Jana Orságová

Vedoucí zdravotního úseku

Tel.: 739 243 170 jana.orsagova@sluzbyvsetin.cz

Vladimíra Oravcová

Vedoucí oddělení 1 na úseku péče o klienta

Tel.: 604 296 361 vladimira.oravcova@sluzbyvsetin.cz

Růžena Koláčková

Vedoucí oddělení 2 na úseku péče o klienta

Tel.: 604 296 362
ruzena.kolackova@sluzbyvsetin.cz

Vendula Boráková

Vedoucí oddělení 3 + B na úseku péče o klienta

Tel.: 730 580 942 vendula.borakova@sluzbyvsetin.cz

Denisa Havlíková

Vedoucí hospodářského úseku

Tel.: 734 688 566 denisa.havlikova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Karla Pavlíčková

Sociální pracovnice – evidence žádostí

Tel.: 602 731 929 karla.pavlickova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jolana Bařáková

Sociální pracovnice

Tel.: 602 731 929 jolana.barakova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Beáta Čablíková

Sociální pracovnice

Tel.: 604 192 509 beata.cablikova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Vojtěch Šarman

Sociální pracovník

Tel.: 604 192 509 vojtech.sarman@sluzbyvsetin.cz

Zdenka Jochcová

Pokladní

Tel.: 571 450 730
zdenka.jochcova@sluzbyvsetin.cz

Iveta Švecová

Vedoucí stravovacího úseku

Tel.: 571 450 730 iveta.svecova@sluzbyvsetin.cz

I.oddělení

Tel.: 571 450 730
Mobil: 604 296 361

II.oddělení

Tel.: 571 450 730
Mobil: 604 296 362

III. oddělení

Tel.: 571 450 730
Mobil: 730 550 100

Pracovna všeobecných sester

Tel.: 571 450 730
Mobil: 604 296 360, 730 551 079

oddělení B

Tel.: 571 450 730
Mobil: 730 580 942

Julia Fučíka 1605
756 61, Rožnov pod Radhoštěm
ds.roznov@sluzbyvsetin.cz

Recepce

Tel.: 571 117 260
(přepojování hovorů)
Mobil: 734 768 917

Bc. Veronika Lišková Nedbalová

Vedoucí domova

Tel.: 723 476 829
veronika.liskova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Silvie Bosáková

Vedoucí úseku přímé péče

Tel.: 732 964 337 silvie.bosakova@sluzbyvsetin.cz

Marie Pavlíková

Vedoucí finančně-technického provozu, účetní

Tel.: 734 791 452 marie.pavlikova@sluzbyvsetin.cz

Jana Davidson

Pokladní

Tel.: 571 117 260
jana.davidson@sluzbyvsetin.cz

Jaroslav Brada

Vedoucí stravovacího provozu

Tel.: 734 365 972 jaroslav.brada@sluzbyvsetin.cz

Bc. Monika Jalůvková

Sociální pracovnice – jednání se zájemci o službu, evidence žádostí

Tel.: 602 731 927 monika.jaluvkova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Ivana Tomšíková

Sociální pracovnice – oddělení A1

Tel.: 733 147 540 ivana.tomsikova@sluzbyvsetin.cz

Marcela Ptáčková, DiS.

Sociální pracovnice – oddělení A2

Tel.: 733 147 540 marcela.ptackova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jitka Lančová

Sociální pracovnice – oddělení A3

Tel.: 731 125 533 jitka.lancova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Pavlína Ryšicová

Sociální pracovnice – oddělení B1

Tel.: 734 711 388 pavlina.rysicova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Renata Žlebková

Sociální pracovnice – oddělení B2

Tel.: 734 711 388 renata.zlebkova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jiří Janko

Sociální pracovník – oddělení B3

Tel.: 571 117 260 jiri.janko@sluzbyvsetin.cz

Ilona Lazecká

Vedoucí oddělení A1

Tel.: 736 504 252 ilona.lazecka@sluzbyvsetin.cz

Bc. Michaela Kolářová

Vedoucí oddělení A2

Tel.: 604 296 356 michaela.kolarova@sluzbyvsetin.cz

Žaneta Polková

Vedoucí oddělení A3

Tel.: 736 501 014 zaneta.polkova@sluzbyvsetin.cz

Nikol Bolfová

Vedoucí oddělení B1

Tel.: 733 678 883 nikol.bolfova@sluzbyvsetin.cz

Martina Minarčíková

Vedoucí oddělení B2

Tel.: 604 296 357 martina.minarcikova@sluzbyvsetin.cz

Barbora Skalíková

Vedoucí oddělení B3

Tel.: 733 517 168 barbora.skalikova@sluzbyvsetin.cz

Jana Zlámalová

Vedoucí oddělení zdravotního úseku A

Tel.: 734 711 392 jana.zlamalova@sluzbyvsetin.cz

Miroslava Vrbatová

Vedoucí oddělení zdravotního úseku B

Tel.: 734 645 417 miroslava.vrbatova@sluzbyvsetin.cz

Pracovna pečovatelského personálu A1

Tel.: 571 117 260
Mobil: 736 504 252

Pracovna pečovatelského personálu A2

Tel.: 571 117 260
Mobil: 604 296 356

Pracovna pečovatelského personálu A3

Tel.: 571 117 260
Mobil: 736 501 014

Pracovna pečovatelského personálu B1

Tel.: 571 117 260
Mobil: 733 678 883

Pracovna pečovatelského personálu B2

Tel.: 571 117 260
Mobil: 604 296 357

Pracovna pečovatelského personálu B3

Tel.: 571 117 260
Mobil: 733 517 168

Pracovna zdravotních sester A

Tel.: 571 117 260
Mobil: 602 731 925

Pracovna zdravotních sester B

Tel.: 571 117 260
Mobil: 733 678 885

Údržba

Tel.: 571 117 260
Mobil: 739 243 172

Žerotínova 1568
757 01,  Valašské Meziříčí
ds.valmez@sluzbyvsetin.cz

Recepce

Tel.: 571 117 834
(přepojování hovorů)

Ing. Jiří David

vedoucí domova

Tel.: 571 117 833
Mobil: 724 233 276
jiri.david@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Monika Kovářová

Sociální pracovnice – evidence DS

Tel.: 724 398 474 monika.kovarova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Denisa Kořenková

Sociální pracovnice – evidence žádostí DS

Tel.: 724 398 474 denisa.korenkova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Lenka Fusiková

Sociální pracovnice – evidence žádostí DZR

Tel.: 739 218 708 lenka.fusikova@sluzbyvsetin.cz

Hana Šnajdarová

Vedoucí úseku přímé péče služby Domov pro seniory

Tel.: 605 289 226 hana.snajdarova@sluzbyvsetin.cz

Anežka Janišová

Vedoucí úseku přímé péče služby Domov se zvláštním režimem

Tel.: 604 296 354 anezka.janisova@sluzbyvsetin.cz

Petra Gorčíková Nováková

Všeobecná sestra

Tel.: 739 243 171 petra.novakova@sluzbyvsetin.cz

Martina Plesníková

Účetní

Tel.: 571 117 834
martina.plesnikova@sluzbyvsetin.cz

Josef Göll

Údržba

Tel.: 571 117 834
Mobil: 603 829 502
josef.goll@sluzbyvsetin.cz

Bc. Lenka Hlubková

Zásobovačka

Tel.: 571 117 834
lenka.hlubkova@sluzbyvsetin.cz

Pržno 9
756 23, Jablůnka
dzr.przno@sluzbyvsetin.cz

Spojovatelka

Tel.: 571 452 219
(přepojování hovorů)

Mgr. Karel Matocha

Vedoucí domova

Tel.: 732 900 209
karel.matocha@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Marcela Holčáková

Sociální pracovnice – Evidence žádostí

Tel.: 602 506 058 marcela.holcakova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Eva Juříčková

Sociální pracovnice

Tel.: 602 506 058
eva.jurickova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Jitka Rytířová

Sociální pracovnice

Tel.: 602 506 058
jitka.rytirova@sluzbyvsetin.cz

Ivana Čablíková

účetní

Tel.: 571 452 219 
ivana.cablikova@sluzbyvsetin.cz

Radomíra Bedřichová

zásobovačka

Tel.: 571 452 219 
radomira.bedrichova@sluzbyvsetin.cz

Hana Matulová

Aktivizační úsek

Tel.: 739 480 261
hana.matulova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Hana Trčálková

Zásobovačka

Tel.: 571 452 219
hana.trcalkova@sluzbyvsetin.cz

Martina Frňková

Oddělení A úseku péče o klienta

Tel.: 571 452 219
martina.frnkova@sluzbyvsetin.cz

Eva Běťáková

Oddělení B úseku péče o klienta

Tel.: 571 452 219
eva.betakova@sluzbyvsetin.cz

Svatopluk Michalík

Údržba

Tel.: 734 645 413
svatopluk.michalik@sluzbyvsetin.cz

Oddělení A

Tel.: 604 296 359

Oddělení B

Tel.: 604 296 358

Zdravotní úsek

Tel.: 731 134 437

Chráněné bydlení Vsetín
Rokytnice 48, 755 01 Vsetín
Tel.: 730 854 058

Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská 573, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 731 635 495

Chráněné bydlení Zubří
Hamerská 715, 756 54 Zubří
Tel.: 736 757 650
 

Andrea Koláčková

vedoucí centra bydlení rožnovsko

Tel.: 605 396 691 andrea.kolackova@sluzbyvsetin.cz

Tereza Rapušáková

koordinátorka CHB Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: 734 733 794
tereza.rapusakova@sluzbyvsetin.cz

Dana Podzemná

koordinátorka CHB Zubří

Tel.: 734 645 419
dana.podzemna@sluzbyvsetin.cz

Zuzana Ovesná

koordinátorka CHB Vsetín

Tel.: 734 733 792
zuzana.ovesna@sluzbyvsetin.cz

Ing. Bc. Ivana Kleinová

Sociální pracovnice CHB Vsetín

Tel.: 739 381 821
ivana.kleinova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Zdeněk Šlajs

SOCIÁLNÍ pracovník CHB Rožnov pod Radhoštěm a CHB Zubří

Tel.: 734 171 857
zdenek.slajs@sluzbyvsetin.cz

Veronika Pavlůsková

Účetní

Tel.: 730 192 110
veronika.pavluskova@sluzbyvsetin.cz

Dušan Rozmoš

Údržba

Tel.: 739 653 820
dusan.rozmos@sluzbyvsetin.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí
Václavkova 919 , 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 730 807 366

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová
Zašová 825, 756 51 Zašová
Tel.: 737 222 888

Chráněné bydlení Zátiší
Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 112 032
Mobil: 736 131 048

Jana Řiháková, DiS.

vedoucí centra bydlení valašskomeziříčsko

Tel.: 604 810 558
jana.rihakova@sluzbyvsetin.cz

Renata Kulišťáková

koordinátorka Dozp valašské Meziříčí

Tel.: 604 191 150
renata.kulistakova@sluzbyvsetin.cz

Veronika Semerádová

koordinátorka Dozp zašová

Tel.: 604 293 042
veronika.semeradova@sluzbyvsetin.cz

Michaela Kopka Řeháková

koordinátorka Chb zátiší

Tel.: 734 263 198
michaela.kopka.rehakova@sluzbyvsetin.cz

Bc. Dana Tomancová

sociální pracovnice DOZP valašské meziříčí

Tel.: 731 698 164 dana.tomancova@sluzbyvsetin.cz

Mgr. Tamara Kučerová

sociální pracovnice DOZP zašová

Tel.: 603 224 412 tamara.kucerova@sluzbyvsetin.cz

Ing. Bc. Ivana Kleinová

Sociální pracovnice CHB Zátiší

Tel.: 739 381 821
ivana.kleinova@sluzbyvsetin.cz

Veronika Pavlůsková

Účetní

Tel.: 730 192 110
veronika.pavluskova@sluzbyvsetin.cz

zdravotní sestry

Tel.: 602 731 924

Bc. Marta Kovářová

pověřena vedením DOZP Valašské Meziříčí a Dozp zašová

Tel.: 731 698 164
marta.kovarova@sluzbyvsetin.cz

Dušan Rozmoš

Údržba

Tel.: 739 653 820
dusan.rozmos@sluzbyvsetin.cz