• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra11
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Povinné informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace vznikla dne 1. ledna 1994 a ve smyslu § 2 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách, se stala dnem 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje a je založena na dobu neurčitou. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

3. Organizační struktura

Organizace se člení na organizační jednotky, a to ředitelství a zařízení.

Ředitelství
Sídlo ředitelství je na adrese Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín.

Ředitelství se dále dělí na útvary, úseky a oddělení.

Zařízení

 • Domov pro seniory Jasenka – Vsetín,
 • Domov pro seniory Karolinka,
 • Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm,
 • Domov pro seniory Valašské Meziříčí,
 • Domov se zvláštním režimem Pržno,
 • Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí,
 • Centrum bydlení Rožnovsko – Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm,
 • Centrum bydlení Rožnovsko – Chráněné bydlení Vsetín,
 • Centrum bydlení Rožnovsko – Chráněné bydlení Zubří,
 • Centrum bydlení Valašskomeziříčsko – Chráněné bydlení Zátiší,
 • Centrum bydlení Valašskomeziříčsko – Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí,
 • Centrum bydlení Valašskomeziříčsko – Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Zařízení se dále dělí na útvary, úseky a oddělení.

4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa a adresa podatelny: Záviše Kalandry 1353, Vsetín, 755 01 (sídlo)
Elektronická adresa podatelny: podatelna@sluzbyvsetin.cz
Telefon: + 420 571 412 142
Webové stránky: http://www.sluzbyvsetin.cz
Datová schránka: izdk758

5. Případné platby lze poukázat

36739851/0100

6. IČO

49562827

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ49562827

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronické komunikace (email doručený na adresu elektronické podatelny – viz bod 4, a to i bez elektronického podpisu). Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba žádost podat písemně.

Aby žádost mohla být posouzena jako žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím, musí splňovat konkrétní obsahové náležitosti.

Pokud informaci žádá fyzická osoba:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),
 • datum narození,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pokud informaci žádá právnická osoba:

 • název,
 • IČO,
 • adresu sídla,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel může použít formulář.

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. 
Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem
  na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení je žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

10. Příjem podání a podnětů

Podání a podněty jsou přijímány ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronické podatelny.

Pro podání žádosti je možné využít formulář.

11. Předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrada naleznete zde.

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

15. Vyřízené žádosti

16. Vnitřní oznamovací systém dle zákona č.171/2023 Sb., O ochraně oznamovatelů

Informace o vnitřním oznamovacím systému naleznete v dokumentech a zde.

Skip to content