• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Domov se zvláštním režimem Pržno

Specializované zařízení se zaměřením na osoby s chronickým duševním onemocněním způsobeným užíváním alkoholu.

Nabízíme vám

 • Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při péči o vlastní osobu a s osobní hygienou.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, nabízíme aktivizační a terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba čeká na vás

 • Nabízíme vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a WC na chodbách.
 • Zajišťujeme úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.
 • Stravu upravujeme dle zdravotního stavu klientů a s ohledem na druh předepsané diety.
 • Do Domova dochází 1x měsíčně psychiatr, klienti také využívají konzultace s klientským psychologem.
 • Návštěvy praktických lékařů jsou domlouvány.
 • V zařízení působí psychiatrická sestra.
 • Součástí areálu je udržovaná zahrada se záhony a skleníkem a s možností sportovního vyžití (kuželky, ping pong, pétanque).
 • V zařízení probíhají skupinové a individuální aktivace a aktivizace, kulturní a společenské akce.
 • Zařízení spolupracuje s evangelickou farností, místní školou, Klubem seniorů a Obecním úřadem Pržno a dobrovolnickým centrem Adorea.
 • Klienti s nižší mírou podpory bydlí ve 3 společných domácnostech. Všichni klienti jsou podporováni v abstinenci, samostatnosti, odpovědnosti, pracovních návycích a zapojení do běžného života.
 • Při poskytování sociální služby jsou nastavena režimová opatření s důrazem na ochranu lidských práv a svobod. Režimová opatření vycházejí z individuality každého klienta vyjádřené ve smlouvě a v plánu péče.
 • Kapacita Domova je 64 klientů.

O službu mohou požádat muži i ženy od 40 let s chronickým duševním onemocněním způsobeným užíváním alkoholu se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb.

Žádost o službu

O službu požádáte vyplněním žádosti o poskytnutí služby (ke stažení níže, nebo je k vyzvednutí na ředitelství organizace a na Domově). Vyplněnou žádost můžete:
 • zaslat poštou či donést osobně na adresu ředitelství Sociálních služeb Vsetín, p. o.
 • zaslat poštou či donést osobně na adresu dané služby.

Kontaktujte nás

Pokud máte další dotazy týkající se nabízené služby, ochotně vám je zodpoví sociální pracovnice Domova.

Mgr. Marcela Holčáková

602 506 058
marcela.holcakova@sluzbyvsetin.cz

Jak to u nás vypadá

Skip to content