• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Děkujeme

Všem současným i budoucím dárcům a dobrovolníkům ze srdce děkujeme!

Zajímá vás, jakým způsobem můžete přispět? Neváhejte nás kontaktovat.

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem je člověk, který ve svém volném čase a ze své vlastní vůle věnuje svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem, a to bez nároku na odměnu. Dle zákona O dobrovolnické službě smí být dobrovolníkem fyzická osoba starší 15 let.

Koordinátor dobrovolnické centrum ADRA – Valašské Meziříčí a Rožnov a dobrovolnické centrum Adorea Vsetín.

2023

Město Vsetín

(prosinec) Město Vsetín poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování č. 32/14/2023/OSV finanční dotaci v celkové výši 86 000,- Kč na krytí osobních a provozních nákladů v roce 2023, které jsou nezbytné pro poskytování těchto sociálních služeb: Domov pro seniory Jasenka ve výši 25 600,- Kč, Domov pro seniory Karolinka ve výši 49 200,- Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno ve výši 5 400,- Kč, Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 3 300,- Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová ve výši 2 500,- Kč.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

(říjen) Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., podpořila částkou 5 000 Kč akce pro klienty Domova se zvláštním režimem Pržno zaměřené na pracovní terapii a zlepšení celkové motoriky klientů v roce 2023, včetně nákupu pracovních pomůcek a nářadí.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

(srpen) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko poskytl na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dotaci v celkové výši 160.000, – Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb: Domov pro seniory Valašské Meziříčí 33.000 Kč Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí 9.000 Kč Domov pro seniory Jasenka 16.000 Kč Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 67.000 Kč Domov se zvláštním režimem Pržno 4.000 Kč Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 27.000 Kč Chráněné bydlení Zátiší 4.000 Kč.

Město Valašské Meziříčí

(červenec) Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2023 finanční dotaci v celkové výši 252 400 Kč. Z této částky je určeno: 167 400 Kč pro Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, 10 000 Kč pro Domov se zvláštním režimem Pržno, 5 000 Kč pro Chráněné bydlení Zátiší, 5 000 Kč pro Chráněné bydlení Zubří, 5 000 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, 10 000 Kč pro Domov pro seniory Jasenka-Vsetín, 50 000 Kč pro Domov pro seniory Karolinka.

Město Valašské Meziříčí

(únor) Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2023 finanční dotaci v celkové výši 833 000 Kč. Z této částky je určeno: 553 000 Kč pro Domov pro seniory Valašské Meziříčí, 178 000 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí, 102 000 Kč pro Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí.

2022

Obec Lačnov

(Říjen) Obec Lačnov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lačnov č. 3/2022 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 5.000 Kč. Částka je určena na úhradu provozních nákladů v Domově pro seniory Jasenka-Vsetín.

Město Vsetín

(Říjen) Město Vsetín poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování č. 32/13/2022/OSV finanční dotaci v celkové výši 62.600, – Kč na krytí osobních a provozních nákladů v roce 2022, které jsou nezbytné pro poskytování těchto sociálních služeb: Domov pro seniory Jasenka – Vsetín ve výši 12.100 Kč, Domov pro seniory Karolinka 32.800 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 10.900 Kč, Domov pro seniory Valašské Meziříčí 5.300 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 1.500 Kč.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

(Červenec) Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., podpořila částkou 5 000 Kč akce pro klienty Domova se zvláštním režimem Pržno zaměřené na pracovní terapii a zlepšení celkové motoriky klientů v roce 2022, včetně nákupu pracovních pomůcek a nářadí.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

(Červenec) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko poskytl na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dotaci v celkové výši 154.000, – Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb: Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 32.200 Kč, Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí 8.200 Kč, Domov pro seniory Jasenka 17.500 Kč, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 66.300 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 3.100 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 26.700 Kč.

Nadační fond Českého rozhlasu

(Červen) Nadační fond Českého rozhlasu poskytl Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 242/21, nadační příspěvek v celkové výši 9 400, – Kč na realizaci projektu Zahradničení v domovech pro seniory v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm v roce 2022. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Nadační fond Českého rozhlasu

(Květen) Nadační fond Českého rozhlasu poskytl Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 237/21 nadační příspěvek v celkové výši 5 536, – Kč na realizaci projektu Zahradničení v Chráněném bydlení Vsetín v roce 2022. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Nadační fond Českého rozhlasu

(Duben) Nadační fond Českého rozhlasu poskytl Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 217/21, nadační příspěvek v celkové výši 19.000 Kč na realizaci projektu Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm v roce 2022. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Město Valašské Meziříčí

(Leden) Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022 finanční dotaci v celkové výši 710 000 Kč. Z této částky je určeno: 475 000 Kč pro Domov pro seniory Valašské Meziříčí, 130 000 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí, 105 000 Kč pro Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí.

Poděkování hasičům za pomoc v roce 2021

(Leden) Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat za pomoc hasičům, kteří v průběhu prosince 2021 pracovali v Domově pro seniory Jasenka–Vsetín. Od konce října 2021 se Domov potýkal s nákazou Covid-19, a to jak u klientů, tak výrazně i u zaměstnanců. V období, kdy velká část kmenových zaměstnanců byla v pracovní neschopnosti, odpracovali hasiči v našem Domově více jak 260 hodin. Jednalo se o čtyři profesionální hasiče ze Záchranného útvaru HZS ČR se sídlem Hlučín, konkrétně o pana Martina Oravcze, Martina Hobzu, Daniela Chvěja, Lukáše Chrobáka a také o jednoho dobrovolného hasiče pana Jiřího Ovesného z SDH Brumov. Svou obětavou prací a nasazením nahradili personál v pracovní neschopnosti a v této těžké situaci odpracovali každodenní dvanáctihodinové směny. Svou přítomností dokázali fyzicky i psychicky přispět ke zlepšení pracovní atmosféry na pracovišti. Patří jim za to velká úcta a poděkování. Zaměstnanci Domova pro seniory Jasenka–Vsetín

2021

Město Vsetín

(Listopad) Město Vsetín poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování č. 32/45/2021/MD finanční dotaci v celkové výši 81.100, – Kč na krytí osobních a provozních nákladů v roce 2021, které jsou nezbytné pro poskytování těchto sociálních služeb: Domov pro seniory Jasenka ve výši 11.500 Kč, Domov pro seniory Karolinka 50.000 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 11.000 Kč, Domov pro seniory Valašské Meziříčí 4.600 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 2.000 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí 2.000 Kč

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

(Srpen) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko poskytl na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dotaci v celkové výši 159.100, – Kč na úhradu nákladů na poskytování sociálních služeb: Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 31.800 Kč, Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí 9.700 Kč, Domov pro seniory Jasenka 8.400 Kč, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 57.500 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 5.200 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 32.800 Kč, Chráněné bydlení Zátiší 13.700 Kč

Město Valašské Meziříčí

(Červenec) Město Valašské Meziříčí poskytlo na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb dotaci v celkové výši 235.000, – Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb: Chráněné bydlení Zátiší ve výši 90.000 Kč, Domov pro seniory Valašské Meziříčí 45.000 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 50.000 Kč, Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm 50.000 Kč.

Kayaku Safety Systems Europe a. s.

(Červen) Domov pro seniory Jasenka – Vsetín děkuje Kayaku Safety Systems Europe a. s. se sídlem Vsetín, Bobrky 2271, a jejich zaměstnancům za poskytnutí finančního daru ve výši 8 500 Kč, který je určen na zážitkový program pro klienty Domova pro seniory Jasenka – Vsetín v roce 2021.

Cimbálová muzika Jasénka

(Červen) Klienti Domova pro seniory Jasenka – Vsetín děkují cimbálové muzice Jasénka za bezúplatné hudební vystoupení dne 10. 6. 2021 a za příjemně strávené odpoledne. Po dlouhé době, to bylo díky Vám, pro nás, nezapomenutelný zážitek při společných chvílích s valašskými písněmi u cimbálu.

Retigo, s. r. o

(Duben) Firma RETIGO, s.r.o. poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar v celkové výši 50 000,- Kč pro potřeby Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm. Tato částka bude použita pro zvýšení kvality života klientů či kvality vybavení služby.

Obec Lačnov

(Duben) Obec Lačnov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lačnov finanční podporu v celkové výši 5 000,- Kč Částka je určena na úhradu provozních nákladů v Domově pro seniory Jasenka-Vsetín.

Nadační fond SVĚT OKEN

(Únor) Děkujeme Nadačnímu fondu SVĚT OKEN za poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč, který je určen pro potřeby poskytování sociálních služeb na akci Masopust 2021 pro klienty v sociálních službách: Domov pro seniory Karolinka, Domov pro seniory Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Jasenka-Vsetín, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem Pržno a Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením.

Město Valašské Meziříčí

(Únor) Město Valašské Meziříčí poskytlo na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb dotaci v celkové výši 430.000, – Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociálních služeb: Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 380.000 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí ve výši 50.000 Kč.

Obec Jablůnka

(Únor) Obec Jablůnka poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jablůnka dotaci ve výši 20.000, – Kč na úhradu nákladů vynaložených na poskytování sociálních služeb v roce 2021 občanům s trvalým pobytem v Jablůnce pro služby: Domov pro seniory Valašské Meziříčí 4.000 Kč, Domov pro seniory Karolinka 4.000 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 8.000 Kč, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 4.000 Kč.

2020

Děkujeme

(Prosinec) Touto cestou děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům, dodavatelům, školám, školkám a všem těm, kteří přispěli svým dílem ke zkvalitnění života seniorů v Domově pro seniory Jasenka – Vsetín. Děkujeme za Vaši práci a přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2021 hodně zdraví. Domov pro seniory Jasenka – Vsetín

Město Valašské Klobouky

(Leden) Děkujeme městu Valašské Klobouky, které na základě veřejnoprávní smlouvy poskytlo peněžní dar ve výši 2 000 Kč určený k zajištění předmětu činnosti pro zařízení Domov pro seniory Valašské Meziříčí – druh služby Domov se zvláštním režimem na rok 2020.

2019

PEKÁRNA LEŠŇANKA s.r.o.

(Říjen) Děkujeme PEKÁRNA LEŠŇANKA s.r.o. za poskytnutí občerstvení na konferenci „Jak se těšit domů i do práce“, která byla určena pro naše zaměstnance.

Bonno Gastro Servis s.r.o.

(Říjen) Děkujeme Bonno Gastro Servis s.r.o. za poskytnutí občerstvení na konferenci „Jak se těšit domů i do práce“, která byla určena pro naše zaměstnance.

J.K.FOOD s.r.o.

(Říjen) Děkujeme J.K.FOOD s.r.o. za poskytnutí občerstvení na konferenci „Jak se těšit domů i do práce“, která byla určena pro naše zaměstnance.

Wastex, spol. s r.o.

(Říjen) Děkujeme Wastex, spol. s r.o. za poskytnutí občerstvení na konferenci „Jak se těšit domů i do práce“, která byla určena pro naše zaměstnance.

AG FOODS Group a.s.

(Říjen) Děkujeme AG FOODS Group a.s. za poskytnutí občerstvení na konferenci „Jak se těšit domů i do práce“, která byla určena pro naše zaměstnance.

Bidfood Czech Republic s.r.o.

(Říjen) Děkujeme Bidfood Czech Republic s.r.o. za poskytnutí občerstvení na konferenci „Jak se těšit domů i do práce“, která byla určena pro naše zaměstnance.

Lékárna U Matky Boží

(Červen) Děkujeme Lékárně U Matky Boží za poskytnutí cen pro klienty Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm do soutěže Jedeme v tom společně. Díky lékárně obdrželi všichni účastníci kosmetický balíček v hodnotě celkově 1 700 Kč.

Lékárna BENU

(Červen) Děkujeme lékárně Benu za to, že nám darovali 17 000 Kč na zakoupení přístroje na monitoring INR v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm. Přístroj nám umožní rychlé vyšetření této hodnoty s okamžitým výsledkem bez nutnosti posílání do laboratoře a čekání na výsledky.

Retigo a.s.

(Červen) Děkujeme firmě Retigo a.s. za dar 7 000 Kč, kterým nám přispěla na pořádání adventních koncertů pro klienty Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm na konci roku 2018.

ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm

(Červen) Děkujeme žákům ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm z 8. B a paní učitelce Kristýně Maléřové za dar, který nám předali na konci roku – 2 kávovary na kapsle. Dále děkujeme žákům 4. B a paní učitelce Janě Karafiátové za dar 3 000 Kč pro náš Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, za který jsme nakoupili 2 nástěnné dřevěné kalendáře sloužící pro lepší orientaci seniorů.

2018

Společenství firem

(Září) Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci Zahradní slavnosti dne 1. 9. 2018 v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm. Finanční částkou 20 000 Kč nás podpořilo město Rožnov pod Radhoštěm v rámci programu Podpora komunitního života. Rožnovský pivovar opět daroval 100 piv, tentokrát to byl polotmavý speciál Bruno, který účastníkům slavnosti zpříjemnil odpoledne. Dárečky pro oceněné seniorky a seniory darovaly firmy Hartmann – Rico a.s a Kimberly Clark a.s. Ceny do soutěží v pétanque a ruských kuželkách věnovaly firmy Mlékárna Valašské Meziříčí a.s., Penam a.s., Pekárna Kelč Korabečný a.s., Made Group a.s., Josef Martinek s.r.o., Řeznictví Kunovský s.r.o., Maso V+W s.r.o., Food Wide s.r.o. a AG Foods a.s.. Obec Valašská Bystřice bezplatně zapůjčila lavice a stoly. Pan Miroslav Volek věnoval 30 litrů zmrzliny a kornouty. Všem patří velké poděkování, neboť i díky nim se slavnost opět vydařila.

Město Otrokovice

(Srpen) Děkujeme městu Otrokovice za poskytnutí neinvestiční dotace na činnost organizace v roce 2018 pro Domov se zvláštním režimem Pržno, a to ve výši 21 200 Kč. Tato dotace byla schválena na základě Pověření Zlínského kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, č. usnesení 1012/R29/17, v souladu s Aktualizací komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku na období 2018–2019.

Ambra-Group, s.r.o.

(Červen) Děkujeme firmě Ambra-Group, s.r.o. za finanční podporu akce „oslavy 60. výročí otevření Domova pro seniory Karolinka”.

Obec Zašová

(Červen) Děkujeme obci Zašová, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytla 7 000 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Seniorpark Valašské Meziříčí – Domov se zvláštním režimem, určený pro osoby trpící Alzheimerovou demencí.

Obec Zašová

(Červen) Děkujeme obci Zašová, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytla peněžní částku 19 000 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Obec Choryně

(Červen) Děkujeme obci Choryně, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla peněžní částku 3 000 Kč na podporu činnosti Seniorparku Valašské Meziříčí v roce 2018.

Město Zubří

(Červen) Děkujeme městu Zubří, které na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla peněžní částku 3 000 Kč na provoz zařízení Domov se zvláštním režimem Pržno.

Nadaci AGROFERT

(Květen) Děkujeme Nadaci AGROFERT za poskytnutí finančního daru ve výši 300 000,- Kč na výstavbu pergoly pro Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Seniorpark Valašské Meziříčí.

Město Kelč

(Květen) Děkujeme městu Kelč, které na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb pro rok 2018 poskytlo částku ve výši 37 950 Kč na poskytování sociálních služeb občanům města Kelč v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem v zařízení Seniorpark Valašské Meziříčí v roce 2018.

Mikroregion Rožnovsko

(Květen) Touto cestou bychom rádi poděkovali sdružení Mikroregion Rožnovsko, které na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu II – Podpora aktivit a služeb v sociální oblasti poskytlo finanční částka ve výši 5 100 Kč. Tato částka bude použita na „Výlety za přírodními a kulturními krásami Valašska” pro Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Mikroregion Rožnovsko

(Květen) Touto cestou bychom rádi poděkovali sdružení Mikroregion Rožnovsko, které na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytlo finanční částku 80 000 Kč ve formě vyrovnávací platby za závazek sociální služby jako služby obecného hospodářského zájmu pro chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm.

Obec Lešná

(Květen) Děkujeme obci Lešná, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku ve výši 10 000 Kč na zvýšení kvality života a služeb v Seniorparku Valašské Meziříčí v roce 2018.

Obec Lešná

(Květen) Děkujeme obci Lešná, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku ve výši 5 000 Kč na zvýšení kvality života a služeb v Domově pro seniory v Rožnově pod Rahoštěm v roce 2018.

Obec Lešná

(Květen) Děkujeme obci Lešná, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku ve výši 3 000 Kč na zvýšení kvality života a služeb v Domově se zvláštním režimem Pržno v roce 2018.

Obec Horní Lideč

(Duben) Děkujeme obci Horní Lideč, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu této obce ve výši 8 000 Kč na krytí osobních a provozních nákladů v roce 2018 při poskytování sociální služby v Domově pro seniory Jasenka Vsetín.

Město Karolinka

(Duben) Děkujeme městu Karolinka, které na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města poskytlo finanční částku 11 790 Kč na úhradu nákladů Domova se zvláštním režimem Valašské Meziříčí souvisejících s poskytováním služeb pro občanku města Karolinky.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

(Duben) Děkujeme společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., která podpořila částkou 5 000 Kč akce pro klienty Domova se zvláštním režimem Pržno zaměřené na pracovní terapii a zlepšení celkové motoriky klientů v roce 2018, včetně nákupu pracovních pomůcek a nářadí.

Obec Jarcová

(Duben) Děkujeme obci Jarcová za finanční dar 1 000 Kč na činnost organizace Sociální služby Vsetín, p. o., Domov se zvláštním režimem Pržno.

Město Rožnov pod Radhoštěm

(Duben) Děkujeme městu Rožnov pod Radhoštěm, které na základě programové dotace VII Podpora komunitního života poskytlo peněžní prostředky ve výši 20 000 Kč na zahradní slavnost v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Obec Hovězí

(Duben) Děkujeme obci Hovězí, která na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění poskytla finanční částku 2 000 Kč na úhradu provozních nákladů Domova se zvláštním režimem Pržno.

Obec Janová

(Březen) Touto cestou bychom rádi poděkovali obci Janová, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla částku 5 000 Kč na úhradu provozních nákladů Domova pro seniory Jasenka Vsetín.

Obec Francova Lhota

(Březen) Děkujeme obci Francova Lhota, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku ve výši 2 000 Kč na úhradu provozních nákladů pro Domov pro seniory Jasenka Vsetín.

Obec Loučka

(Březen) Děkujeme obci Loučka, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku ve výši 7 000 Kč na spolufinancování sociálních služeb poskytovaných SSLVS spoluobčanům v roce 2018 v zařízení Seniorpark Valašské Meziříčí.

Obec Jablůnka

(Únor) Děkujeme obci Jablůnka, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v roce 2018 poskytla finanční částku ve výši 5 000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s činností společnosti Sociální služby, p. o. – Domov pro seniory Jasenka Vsetín.

Obec Jablůnka

(Únor) Děkujeme obci Jablůnka, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v roce 2018 poskytla finanční částku 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností společnosti Sociální služby, p. o. – Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí, určenou k podpoře služeb a úhradě provozních nákladů Seniorparku Valašské Meziříčí pro občanku této obce.

Město Valašské Meziříčí

(Únor) Velké poděkování patří městu Valašské Meziříčí, které na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, podpory zdraví pro rok 2018 poskytlo finanční částku 150 000 Kč. Dotace je určena na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb ve výši 50 000 Kč pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením a ve výši 100 000 Kč pro službu Domov pro seniory Valašské Meziříčí.

Obec Velké Karlovice

(Únor) Děkujeme obci Velké Karlovice, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku ve výši 3000 Kč na úhradu provozních nákladů pro Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Obec Velké Karlovice

(Únor) Děkujeme obci Velké Karlovice, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku 1 000 Kč na úhradu provozních nákladů pro Domov se zvláštním režimem Pržno.

Obec Krhová

(Leden) Děkujeme obci Krhová, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku 5 000 Kč na nákup individualizovaných rehabilitačních a/nebo polohovacích pomůcek pro klienty Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

2017

Obec Kunovice

(Prosinec) Touto cestou bychom rádi poděkovali obci Kunovice, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce poskytla finanční částku 11 250 Kč na úhradu nákladů spojených s provozováním sociálních služeb v zařízení Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Město Valašské Klobouky

(Prosinec) Touto cestou bychom rádi poděkovali městu Valašské Klobouky, které na základě darovací smlouvy poskytlo peněžní dar ve výši 3 000 Kč určený k zajištění předmětu činnosti pro zařízení Seniorpark Valašské Meziříčí v roce 2018.

Obec Prlov

(Listopad) Touto cestou bychom rádi poděkovali obci Prlov, která na základě darovací smlouvy poskytla finanční dar ve výši 5 000 Kč k provozu zařízení Seniorpark, Žerotínova 1568, Valašské Meziříčí a Domov se zvláštním režimem.

Obec Police

(Listopad) Touto cestou bychom rádi poděkovali obci Police, která na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce poskytla 5 000 Kč na nákup pasivní antidekubitní matrace a rehabilitačních pomůcek pro zařízení Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

PMP Reopharm s.r.o.

(Říjen) Děkujeme firmě PMP Reopharm s.r.o., za poskytnutí věcného daru 70 ks evakuačních podložek Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Retigo s.r.o.

(Říjen) Děkujeme firmě Retigo s.r.o. za finanční dar 7 000,- Kč na zajištění adventních koncertů pro uživatele Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Společenství firem

(Říjen) Děkujeme Rožnovskému pivovaru, obci Valašská Bystřice, firmě Apartmány Hážovský dvůr a panu Miroslavu Volkovi za sponzorské dary a bezplatné zapůjčení vybavení k zajištění Zahradní slavnosti, konané v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Nadační fond Ivany Zemanové

(Říjen) Děkujeme Nadačnímu fondu Ivany Zemanové za dar – poukázku v hodnotě 5 000,- Kč na nákup libovolného sortimentu pro klienty Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm v lékárnách Benu.

Váhala a spol. s r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě Váhala a spol. s r.o. za poskytnutí vlastního masného výrobku – špekáčků. Těmi jsme uživatelům Seniorparku Valašské Meziříčí zpříjemnili srpnový den. Všem moc chutnaly.

ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o

(Duben) Děkujeme firmě ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o. za poskytnutí finančního daru ve výši 40 760,- Kč Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Doc. Ing. Petr Slepička Ph. D.

(Duben) Děkujeme panu doc. Ing. Petru Slepičkovi Ph. D. za jeho peněžní dar ve výši 25 000 Kč, který byl poskytnut Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

PROFIMAX Praha, s.r.o.

(Únor) Děkujeme firmě PROFIMAX Praha, s.r.o. – Auto Bobrky za poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,-Kč pro potřeby Seniorparku Valašské Meziříčí.

PROFIMAX Praha, s.r.o.

(Únor) Děkujeme firmě PROFIMAX Praha, s.r.o. – Auto Bobrky, za poskytnutí pohoštění na předvánoční posezení zaměstnanců Sociálních služeb Vsetín.

Vladimír Skýpal

(Únor) Děkujeme panu Vladimíru Skýpalovi za finanční dar 10 000,-Kč, který poskytl pro potřeby Seniorparku Valašské Meziříčí.

2016

Rostislav a Zdeňka Vojtěškovi

(Září) Děkujeme manželům Rostislavu a Zdeňce Vojtěškovým za finanční dar ve výši 10 000 Kč pro potřeby Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Martin Žalmánek

(Září) Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Martinovi Žalmánkovi za jeho peněžní dar ve výši 5 000 Kč, který byl poskytnut Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Jana Rýznarová

(Září) Děkujeme paní Janě Rýznarové za poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč, který je určen uživatelům Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Lakovna Hajdík, s.r.o.

(Září) Děkujeme firmě Lakovna Hajdík, s.r.o. se sídlem v Jablůnce, za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro potřeby Domova se zvláštním režimem Pržno.

2015

Indet Safety Systéms, a.s.

(Říjen) Děkujeme vedení firmy Indet Safety Systéms, a.s. za poskytnutí finančního daru pro potřeby Domova se zvláštním režimem Pržno.

Kovar a.s.

(Říjen) Děkujeme firmě Kovar a.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč pro potřeby Domova se zvláštním režimem Pržno.

Výtahy Vsetín

(Říjen) Děkujeme firmě Výtahy Vsetín za poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč pro potřeby Domova se zvláštním režimem Pržno

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

(Říjen) Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. poskytla finanční dar ve výši 2000,- pro potřeby Domova se zvláštním režimem Pržno. DĚKUJEME

ROBE lighting, s.r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě ROBE lighting, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Magda Matasová

(Srpen) Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Magdě Matasové z Valašského Meziříčí za její peněžní dar ve výši 5 000,- Kč, který bude využit pro Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Kimberly-Clark, s.r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě Kimberly-Clark, s.r.o. za poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

J. T. O. System, s.r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě J. T. O. System, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm za poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

RETIGO s.r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě RETIGO s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm za poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

RADEKOV s. r. o.

(Srpen) Děkujeme firmě RADEKOV s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

CHRISTEYNS s.r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě CHRISTEYNS s.r.o. za poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

MS technik, spol. s r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě MS technik, spol. s r.o. za poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

PMP REOPHARM s.r.o.

(Srpen) Děkujeme firmě PMP REOPHARM s.r.o., za poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Společenství firem

(Srpen) Rádi bychom poděkovali touto cestou za věcné dary a spolupráci v rámci ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, pořádané ke 40. výročí založení Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm. DĚKUJEME: Městu Rožnov p./R. a IC Rožnov p./R., T Klubu – Kulturní Agentura Tka Rožnov p./R., obci Hutisko-Solanec, Rožnovskému pivovaru, hotelu Eroplán. Firmám: Hruška s.r.o., OVOCENTRUM V+V s.r.o., Pekárna Lešňanka s.r.o., Kučera Jan, Řeznictví Kunovský s.r.o.

Ing. Martin Žalmánek

(Červenec) Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Ing. Martinu Žalmánkovi za jeho peněžní dar ve výši 5 000,- Kč, který bude využit na výrobu nábytku do nově rekonstruované budovy „B“ Domova pro seniory v Rožnověpod Radhoštěm.

Jana a Vojtěch Rýznarovi

(Leden) Velké poděkování patří manželům Janě a Vojtěchu Rýznarovým z Rožnova pod Radhoštěm, kteří věnovali uživatelům Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm peněžní dar ve výši 100 000,- Kč na nákup sprchového vozíku Carevo se zádovým zdvihem.

OVOCENTRUM V+V s.r.o.

(Leden) Děkujeme firmě OVOCENTRUM V+V s.r.o. Valašské Meziříčí za věcné dary – balíčky pro uživatele Domova pro seniory Podlesí.

Hruška s.r.o.

(Leden) Děkujeme firmě Hruška s.r.o. Ostrava – Martinov za věcné dary – balíčky pro uživatele Domova pro seniory Podlesí.

ON Semiconductor Czech Republic s.r.o.

(Leden) Děkujeme vedení firmy ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm za poskytnutí finančního daru ve výši 44 000,- Kč Domovu pro seniory v Rožnově pod Rahoštěm.

2011

Člověk člověku

(Prosinec) Děkujeme sdružení Člověk – člověku za poskytnutí finančního daru 3.000 Kč na potřeby pro transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Lékárna Zašová

(Prosinec) Děkujeme Lékárně Zašová, zastoupenou paní RNDr. Husákovou, za poskytnutí finančního daru 2.000 Kč na účely transformace zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Viktoria Medika, s.r.o.

(Listopad) Děkujeme společnosti Viktoria Medika, s.r.o. za poskytnutí věcného daru, kávovaru Delonghi, typu Magnifika v hodnotě 8.400 Kč k zajištění občerstvení pro klienty a zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Lékárna Zašová

(Září) Děkujeme Lékárně Zašová, zastoupenou RNDr. Husákovou, za poskytnutí finančního daru 3.000 Kč na účely transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Nadace Komerční banky, a.s.

(Červen) Děkujeme Nadaci Komerční banky, a.s. – Jistota za poskytnutí finančního daru na nákup zdravotních pomůcek v hodnotě 45.000,- Kč pro uživatele Domova se zvláštním režimem Pržno.

Martek Medical, a.s.

(Duben) Děkujeme společnosti Martek Medical, a.s. za poskytnutí finančního daru 5.000 Kč na realizaci supervize zaměstnanců Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

RNDr. Zdeňka Hrubá

(Duben) Děkujeme RNDr. Zdeňce Hrubé, majitelce lékárně Na nábřeží, za poskytnutí finančního daru 25.000 Kč na účely transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Člověk člověku

(Leden) Děkujeme sdružení Člověk člověku za poskytnutí finančního daru na kulturní a sportovní činnost v hodnotě 3.000 Kč pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Viktoria Medika, s.r.o.

(Leden) Děkujeme společnosti Viktoria Medika, s.r.o. za poskytnutí finančního daru na kulturní a sportovní činnost v hodnotě 3.000 Kč pro klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

(Leden) Děkujeme společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za poskytnutí finančního daru 3.000 Kč na financování volnočasových aktivit klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Zašová.

Skip to content