• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Projekt 5PQ – Pět pilířů kvality

Od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2021 realizujeme projekt 5PQ – PĚT PILÍŘŮ KVALITY s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015232.

Rozpočet projektu je 6 731 935,00 Kč. Většina z těchto nákladů bude financována z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je rozvíjení, zkvalitňování a podpora zavádění procesu rozvoje kvality našich 12 sociálních služeb, a to nad rámec požadavků zákona o sociálních službách a dalších zákonných norem. Tohoto cíle dosáhneme díky zavedení a stabilizování inovativního systému kvality založeném na pěti pilířích (5PQ):

 • 1PQ Kvalita procesů,
 • 2PQ Kvalitní management,
 • 3PQ Kompetentní pracovníci,
 • 4PQ Kultura organizace,
 • 5PQ Strategie řízení kvality.

Systém 5PQ se opírá o dva hlavní principy – naší nejvyšší prioritou je klient a veškerou naši činnost a rozhodování musí inspirovat, vést a určovat etické hodnoty naší organizace. Systém 5PQ vychází ze švýcarského modelu kvality, který je ve Švýcarsku prověřený a lety používán v praxi.

Během projektu zjednodušíme klíčové pracovní procesy v našich sociálních službách, našim pracovníkům pomůžeme lépe aplikovat hodnoty naší organizace v běžné praxi, doplníme jejich kompetence a poskytneme jim další odborné vzdělávání. Připravíme metodiku, která shrne veškerou osvědčenou dobrou praxi projektu. Do realizace projektu zapojíme celkem 267 našich pracovníků.

Dokumenty

Novinky

 • 16. 12. 2021Prodloužení projektu 5 PQ – Pět pilířů kvality

  Na základě schválené Žádosti o změnu byla realizace projektu prodloužena do 30. 6. 2022. Zároveň bude do projektu zapojeno celkem 392 CS.

 • 30. 6. 2022Projekt byl úspěšně dokončen

  Projekt 5 PQ – Pět pilířů kvality, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015232, byl ke dni 30. 6. 2022 dokončen.

  Projekt řešil problematiku rozvíjení, zkvalitňování a podpory zavádění procesu rozvoje kvality našich 12 sociálních služeb, a to nad rámec požadavků zákona o sociálních službách a dalších zákonných norem, a to prostřednictvím zavedení a stabilizování inovativního systému kvality založeném na pěti pilířích (5PQ).

  V závěrečné etapě projektu byla na základě Žádostí o změnu poskytnuta managementu podpora v oblasti rozvoje leadershipu a také podpora zdravotnickému personálu v oblasti kompetencí. V závěru projektu vznikla metodika, která shrnuje dobrou praxi a ukotvuje vnímání hodnot v každodenní praxi zaměstnanců organizace.

Skip to content