• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje

Operační program:
Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:
REACT-EU – Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství

Období realizace

Celkové předpokládané náklady:
6. 12. 2021–31. 12. 2023
5 900 000 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé náklady:
5 900 000 Kč vč. DPH

Financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj: 5 015 000 Kč (85 %)
Státní rozpočet: 295 000 Kč (5%)
Vlastní zdroje žadatele:  590 000 Kč (10 %)

Stručný obsah:
Obsahem projektu je pořízení 5 elektromobilů pro organizace Zlínského kraje poskytující sociální služby, a to 4 pro Sociální služby Vsetín, p. o. (z toho jeden bude s úpravou pro převoz osob na vozíku) a 1 elektromobil pro Centrum ÁČKO, p. o.

Cílem je zkvalitnění a větší flexibilita poskytovaných sociálních služeb v souvislosti s pandemií COVID-19, zvýšení zapojení klientů do přirozeného prostředí a snížení nákladů na provoz a negativního vlivu tradičních automobilů na životní prostředí.

Aktivity projektu

Hlavní aktivity:

 • nákup 5 vozidel na alternativní paliva – elektromobilů

Vedlejší aktivity:

 • organizace výběrových a zadávacích řízení

Cíl projektu:
Projekt řeší posílení dopravní infrastruktury v oblasti poskytování sociální péče organizací Zlínského kraje poskytujících služby obecně prospěšného zájmu. Díky pořízení 5 ekologicky šetrných vozidel (4 osobních a 1 s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu) dojde ke zkvalitnění a větší flexibilitě poskytovaných sociálních služeb, bude zvýšeno zapojení klientů do přirozeného prostředí a zajištěn princip individuálního přístupu ke každému klientovi. Cílem je zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb, snížení nákladů na provoz a negativního vlivu tradičních automobilů na životní prostředí, rovněž tak dojde ke zkvalitnění práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Cílové skupiny:

– osoby se zdravotním postižením

– osoby s poruchou autistického spektra

Pro cílové skupiny jsou vykonávány následující služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

– Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) dle § 48 – pobytová forma (Sociální služby Vsetín, p. o.– Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí a Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová)

– Odlehčovací služby (OS)– dle § 44 – pobytová a ambulantní forma (Centrum Áčko, p. o.)

Tyto služby budou vykonávány prostřednictvím pořízených vozidel.

Aktuální stav:
Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:
Ing. Silvia Duchoňová, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Dokumenty

Žádné soubory k zobrazení.

Novinky

Žádné novinky k zobrazení.
Skip to content