• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra11
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

O krok dál

Dne 1. 9. 2016 jsme v naší organizaci začali realizovat projekt s názvem O krok dál schválený v rámci výzvy číslo 37 Operačního projektu Zaměstnanost – registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930. Projekt je tříletý a jeho ukončení je plánované na 31. 8. 2019.

Daný projekt řeší problematiku potransformační fáze a podporu nových sociálních služeb komunitního typu, které vznikly na základě transformace velkokapacitního pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová. Hlavním cílem projektu je odstraňování dopadů institucionalizace a podpora nově vzniklých sociálních služeb, a to prostřednictvím naplnění těchto dílčích cílů, mezi něž patří:

 • personální zabezpečení zvýšených nároků na poskytování služeb v zařízeních komunitního typu
 • nastavení nových metodik, vnitřních pravidel a pracovních postupů s ohledem na specifika poskytování sociální služby v transformovaných zařízeních
 • zajištění podpory a odborného vzdělávání pracovníkům nových zařízení souvisejících s novými přístupy k uživateli při poskytování sociální služby v rámci transformovaných zařízení
 • práce s komunitou s cílem podpory integrace uživatelů transformovaných služeb
 • vyhodnocení přínosů projektu ve vazbě na změny v životě uživatelů v transformovaných zařízeních

Jednotlivé aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby v co největší míře zabezpečily úspěšné dovršení procesu deinstitucionalizace uživatelů původního ústavního zařízení DOZP Zašová, aby byla zabezpečena jejich adaptace na nové podmínky života, aby byla eliminována rizika s tímto procesem spojená a aby byly vytvořeny nástroje pro rozvoj nových sociálních služeb komunitního typu.

Součástí daného projektu jsou mimo jiné aktivity zaměřené na informování a zapojování veřejnosti. Jednou z nich je uspořádání konference pro veřejnost i pracovníky sociálních služeb, která nese název Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra.

Dokumenty

Novinky

 • 13. 10. 2019Projekt byl úspěšně dokončen

  Projekt O krok dál, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001930, byl ke dni 31. 8. 2019 dokončen.

  Projekt řešil problematiku potransformační fáze a podporu nově vzniklých služeb komunitního typu (CHB a DOZP) – odstraňování dopadů institucionalizace a zajištění úspěšné adaptace uživatelů na nový způsob života, jejich integraci do běžné společnosti a rovněž adaptaci zaměstnanců na změny, které s sebou poskytování nových služeb přineslo. 

Skip to content