• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015477

Období realizace:
3/2020 – 08/2022

Prioritní osa:
03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce, 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti,  03.3.60.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

Cíl projektu:

Cílem projektu je ověřit, zda a jakým způsobem je možné s využitím moderních technologií, zvýšit kvalitu i dostupnost péče, komfort pacienta a klienta, snížit pracovní zátěž personálu, zejména automatizací rutinních činností, prováděných v rámci péče. Péči zde chápeme jako komplex činností směrem ke klientovi či pacientovi ve specializovaném zařízení, domácím prostředí. Odborné zdravotnické úkony i běžná kontrola tlaku, celkového stavu osoby a podobně. Dalším z cílů, je umožnění delší doby domácí péče a snížení tlaku na specializovaná lůžková zařízení, jak v sociálních tak zdravotnických zařízeních.

Klienty či pacienty, se kterými bude projekt realizován, budou jak osoby s určitou chorobou (například cukrovka, parkinsonova choroba, epilepsie, či různé formy kardiovaskulárních či plicních chorob), tak také senioři, u kterých již dochází, nebo je předpoklad brzké ztráty samostatnosti, či například hrozí riziko pádu. U těchto osob bude prováděn monitoring různých parametrů tak, abychom dokázali predikovat progresi dané choroby, či doprovodných jevů stárnutí.

Podstatným výstupem projektu, je vyhodnocování dat, získaných měřením v dlouhých časových řadách a v kontextu životní situace klienta/pacienta, postupné zpřesňování algoritmů, doplňování či ubírání měřených parametrů. Tímto postupem chceme získat systém, který bude pomáhat potřebným osobám, jejich rodinným příslušníkům i specializovaným pracovníkům, k vyšší kvalitě života a vyšší bezpečnosti za současného delšího setrvání v domácím prostředí.

Pro zajištění datové základny, se kterou budeme v rámci projektu pracovat, budeme spolupracovat se 3 specializovanými organizacemi – Krajská nemocnice Tomáše Bati, Sociální služby Vsetín a Diakonie Valašské Meziříčí. Do projektu budou také zapojeni svými znalostmi a zkušenostmi organizace, které potvrdily zájem o výsledky projektu – Charita ČR, Diakonie ČCE, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Gerontologické centrum.

Projekt bude realizován v těchto klíčových aktivitách:

 1. Evaluace
 2. Definování monitorovaných osob a situací
 3. Rozvoj technického řešení
 4. Implementace technického řešení
 5. Vyhodnocení technického řešení

Cílové skupiny projektu:

 1. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 2. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 3. Sociální pracovníci
 4. Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb
 5. Zaměstnanci

Dokumenty

Žádné soubory k zobrazení.

Novinky

Žádné novinky k zobrazení.
Skip to content