Poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje

Zlínský kraj

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu” v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020”, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022” byl naší organizaci poskytnut na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020 účelový příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2.559.900,– Kč na sociální služby:

DS Karolinka   510.700,– Kč
DS Jasenka-Vsetín 291.700,– Kč
DS Rožnov pod Radhoštěm  711.000,– Kč
DS Valašské Meziříčí 280.200,– Kč
DZR Valašské Meziříčí     50.000,– Kč
DZR Pržno   274.500,– Kč
DOZP Valašské Meziříčí 81.900,– Kč
DOZP Zašová     81.900,– Kč
CHB Rožnov pod Radhoštěm  73.600,– Kč
CHB Vsetín   98.100,– Kč
CHB Zubří 65.400,– Kč
CHB Zátiší40.900,– Kč

Tomáš Žamboch, DiS.