Obec Hovězí – poskytnutí finanční podpory

Obec Hovězí poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu obce Hovězí finanční podporu v celkové výši 6 000,– Kč Částka je určena na částečnou úhradu provozních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb občanům obce Hovězí.

Tomáš Žamboch, DiS.