Město Otrokovice – poskytnutí dotace z rozpočtu města

Město Otrokovice poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Otrokovice finanční podporu v celkové výši 36.700,– Kč Částka je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb občanům města Otrokovice.

Tomáš Žamboch, DiS.