Obec Prlov – poskytnutí neinvestiční dotace

Obec Prlov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Prlov finanční podporu v celkové výši 3 000,– Kč pro potřeby Domova pro seniory Valašské Meziříčí.

Tomáš Žamboch, DiS.