Obec Huslenky – poskytnutí finanční podpory

Obec Huslenky poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Obce Huslenky finanční podporu v celkové výši 1 500,– Kč. Částka je určena na částečnou úhradu nákladů pro klienty z obce Huslenky.

Tomáš Žamboch, DiS.