Obec Halenkov – poskytnutí dotace

Obec Halenkov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Halenkov finanční podporu v celkové výši 16 000,– Kč. Částka je určena na částečnou úhradu nákladů pro klienty z obce Halenkov.

Tomáš Žamboch, DiS.