Poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na poskytování sociálních služeb pro rok 2021

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020–2022“ byl naší organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje 2021 ve výši 2 945 500,00 Kč na tyto služby:

DS Karolinka                                     510 700,- Kč

DS Valašské Meziříčí                       387 300,- Kč

DZR Valašské Meziříčí                     104 700,- Kč

DZR Pržno                                          274 500,- Kč

DOZP Zašová                                     83 400,- Kč

DS Rožnov pod Radhoštěm         798 000,- Kč

DS Jasenka-Vsetín                          403 100,- Kč

DOZP Valašské Meziříčí                   83 400,- Kč

CHB Rožnov pod Radhoštěm        79 500,- Kč

CHB Vsetín                                        106 000,- Kč

CHB Zubří                                           70 700,- Kč

CHB Zátiší                                           44 200,- Kč