Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 9. 7. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021 i nadále platí omezení návštěv v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.