Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 8. 6. 2021

Na základě Mimořádného opatření (MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021) i nadále platí omezení pro návštěvy v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.