Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 1. 6. 2021

Na základě  Mimořádného opatření MZDR (ze dne 22. 5. 2021 č. 21735/2021-1/MIN/KAN) a Mimořádného opatření MZDR (ze dne 21. 5. 2021 č. 474) i nadále platí omezení pro návštěvy v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.