Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 23. 7. 2021

V níže přiložených dokumentech Vás informujeme o změně v pravidlech pro návštěvy v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace.

Související informace naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/ a https://covid.gov.cz/situace/zdravotnicka-socialni-zarizeni/navstevy-socialnich-zarizeni