Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022“ byl naší organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz z Programu pro poskytování finanční podpory rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 ve výši 96 505 440,00 Kč, z toho:

Domov pro seniory Karolinka ve výši 14 580 480 Kč

Domov pro seniory Jasenka-Vsetín ve výši 8 349 210 Kč

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm ve výši 22 782 000 Kč

Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 8 021 790 Kč

Domov se zvláštním režimem Pržno ve výši 14 216 960 Kč

Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí ve výši 4 414 320 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí ve výši 6 851 340 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová ve výši 6 851 340 Kč

Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm ve výši 2 763 000 Kč

Chráněné bydlení Vsetín ve výši 3 684 000 Kč

Chráněné bydlení Zubří ve výši 2 456 000 Kč

Chráněné bydlení Zátiší ve výši 1 535 000 Kč.