Poskytnutí účelového příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na poskytování sociálních služeb za území Zlínského kraje pro rok 2022“

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020–2022“ byl naší organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje 2022 ve výši 3 085 200,00 Kč na sociální služby:

DS Karolinka                                      532 200,- Kč

DS Valašské Meziříčí                      404 000,- Kč

DZR Valašské Meziříčí                   108 700,- Kč

DZR Pržno                                          293 300,- Kč

DOZP Zašová                                     90 000,- Kč

DS Rožnov pod Radhoštěm        831 700,- Kč

DS Jasenka-Vsetín                          420 600,- Kč

DOZP Valašské Meziříčí                  90 000,- Kč

CHB Rožnov pod Radhoštěm       83 300,- Kč

CHB Vsetín                                        111 100,- Kč

CHB Zubří                                             74 000,- Kč

CHB Zátiší                                             46 300,- Kč