Návštěvy rodinných příslušníků od 5. 5. 2022

Na základě Usnesení Poslanecké sněmovny již není od 5. 5. 2022 nutné, aby návštěvy v zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, měly při vstupu do zařízení nasazený respirátor.

Při zhoršení pandemické situace v regionu mohou být v jednotlivých zařízeních nastavena interní režimová opatření. Doporučujeme si je u konkrétního zařízení zjistit předem nebo se informovat na webových stránkách organizace. Taktéž při vstupu dbejte pokynů zaměstnanců.

Mějte na paměti, že vstupujete do zařízení s vysokou koncentrací osob náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se proto prosím při návštěvách nadmíru ohleduplně a, je-li to možné, preferujte k návštěvě venkovní prostory zařízení.