• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra5
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 5. 12. 2020

Vážení příbuzní a opatrovníci našich klientů, 
jsme rádi, že USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ze dne 30. 11. 2020 č. 1264) rozšířilo možnosti pro návštěvy Vašich blízkých ve všech zařízeních příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín. Tímto nařízením jsou stanoveny výjimky v rámci zákazu návštěv klientů v zařízeních sociálních služeb a ke stávajícím výjimkám je přidána možnost návštěvy u klientů v případě, že:

 • před zahájením návštěvy předložíte písemný doklad o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 48 hodin,
 • nebo před zahájením návštěvy doložíte písemný doklad o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

V zařízeních prozatím nebude testování probíhat. K testování lze využít kterékoliv odběrové místo. Seznam odběrových míst je k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/).

Dle nařízení vlády ČR je povinnost mít po celou dobu návštěvy vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu a dodržovat režimová opatření nastavená poskytovatelem.

HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VSETÍN
Tato pravidla jsou závazná pro všechny typy návštěv na základě výjimek stanovených usnesením Vlády České republiky ze dne 30. 11. 2020 č. 1264

 • Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny na konkrétní datum a čas. Pro telefonickou rezervaci návštěvy je určena kontaktní osoba.
 • Všechny návštěvy budou časově omezeny na max. 30 minut.
 • K jednomu klientovi mohou najednou přijít maximálně dvě osoby, a max. 1 návštěva denně.
 • Návštěvy se zdržují pouze na pokoji klienta, nebo v místnosti určené pro návštěvy. Při návštěvě je doporučeno dodržovat vzájemný odstup 2 metry a po celou dobu návštěvy je nutné mít vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu.
 • V místnosti, která je určena pro návštěvy klientů, je prováděna zvýšená dezinfekce povrchů zaměřená zejména na místa s častějším dotykem osob a je zajištěno průběžné větrání minimálně po dobu 10 minut. Dezinfekce a větrání je rovněž provedeno po každé návštěvě na pokoji klienta.
 • Zakázány jsou návštěvy u klientů pozitivních na COVID-19, kteří jsou v izolaci.

Pravidla pro vstup návštěv do zařízení

 • Každá návštěva musí projít pouze recepcí nebo přes určeného zaměstnance.
 • Návštěva v rámci stanovené výjimky předloží určenému zaměstnanci písemný doklad (vydaný lékařem, odběrovým místem) o absolvování RT-PCR vyšetření, nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 48 hodin, nebo doloží písemný doklad vydaný lékařem o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, zaměstnanec ověření dokladu zaznamená do Čestného prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Všechny návštěvy musí mít vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy si musí vydezinfikovat ruce.
 • Všem návštěvám bude změřena tělesná teplota. Při zvýšené teplotě nad 37 °C nebude návštěva umožněna.
 • Každá návštěva bude zapsána do knihy návštěv.
 • Každá návštěva vyplní a odevzdá Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je ke stažení na webových stránkách organizace.

Pro zvládnutí tohoto náročného období Vás žádáme o poskytnutí co nejlepší součinnosti s našimi zařízeními, která poskytují péči Vašim příbuzným.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. Věříme, že tímto opatřením ochráníme před nákazou nemocí Covid-19 jak naše klienty, tak zaměstnance.

Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka organizace

Ve Vsetíně, dne 3. 12. 2020

Sken originálu dopisu naleznete zde.

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Skip to content