Nadační fond Svět oken – poskytnutí finančního daru

Nadační fond SVĚT OKEN poskytl Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar v celkové výši 64 800,– Kč pro potřeby poskytování sociálních služeb. Tato částka byla použita na zakoupení 17 ks tabletů, které jsou využívány pro komunikaci klientů s rodinou a přáteli v současné „covidové“ době.

Tomáš Žamboch, DiS.