Město Vsetín – poskytnutí dotace

Město Vsetín poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování č. 32/48/2020/MD finanční dotaci v celkové výši 114 535 Kč na krytí osobních a provozních nákladů v roce 2020, které jsou nezbytné pro poskytování těchto sociálních služeb:

Domov pro seniory Jasenka ve výši  7 456,– Kč
Domov pro seniory Karolinka63 485,– Kč
Domov se zvláštním režimem Pržno16 051,– Kč
Domov pro seniory Valašské Meziříčí  5 491,– Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová     2 052,– Kč

 
Tomáš Žamboch, DiS.