• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra6
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Aktualizace pokynů k návštěvám rodinných příslušníků a blízkých od 9. 12. 2020

Vážení příbuzní a opatrovníci našich klientů,

organizace Sociální služby Vsetín, p. o., prozatím nebude provádět testování POC testy příchozím návštěvám z důvodu nedostatečné kapacity zdravotnického personálu v sociálních službách. 
Tímto Vám nabízíme možnost využít k antigennímu testování samoplátců kterékoliv odběrové místo uvedené níže.

Pro testování POC antigenními testy lze využít tato odběrová místa:

Zájemce o test se musí řídit aktuálními informacemi zveřejněnými na webových stránkách nemocnic. K testování je nutné se dostavit v objednaném čase. Testování je zpoplatněno. O výsledku testu bude vydáno potvrzení. V případě pozitivního výsledku je osoba povinná kontaktovat svého praktického lékaře o dalším návazném postupu.

Dále Vás informujeme, že dle Mimořádného opatření MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN bude probíhat od 18. 12. 2020–15. 1. 2021 plošné testování (zdarma) v rámci veřejného zdravotního pojištění ve všech zdravotnických službách zařazených do sítě antigenních odběrových center (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/), které můžete využít k potřebnému testování pro umožnění návštěv. Neboť i nadále platí v zařízeních HYGIENICKO–EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VSETÍN, která jsou závazná pro všechny typy návštěv na základě výjimek stanovených Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. 11. 2020 č. 1264.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. Věříme, že společně to zvládneme a že tímto opatřením ochráníme před nákazou nemocí covid-19 jak naše klienty, tak zaměstnance.

Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka organizace

Ve Vsetíne, dne 9. 12. 2020

Sken originálu dopisu naleznete v Dokumentech

Skip to content