Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 3. 11. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021 i nadále platí omezení návštěv v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.