Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020–2022“ byl naší organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 ve výši 3 6862 600,00 Kč.