Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020”

Zlínský kraj

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu” v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020”, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022” byl naší organizaci poskytnut na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb pro rok 2020 účelový příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 ze dne 20. 2. 2020 ve výši 87 794 430,- Kč.

Tomáš Žamboch, DiS.