Město Valašské Meziříčí – poskytnutí dotace

Valašské Meziřící

Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví pro rok 2020, finanční dotaci v celkové výši 150 000,- Kč. 
Z této částky je určeno:

  • 100 000,- Kč pro Domov pro seniory Valašské Meziříčí
  •  50 000,- Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí.

Tomáš Žamboch, DiS.