Poskytnutí finanční dotace

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko poskytl na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci Programu kofinancování sociálních
a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dotaci v celkové výši 160.000, – Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb:

Domov pro seniory Valašské Meziříčí                                                     33.000 Kč

Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí                                 9.000 Kč

Domov pro seniory Jasenka                                                                       16.000 Kč

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm                                       67.000 Kč

Domov se zvláštním režimem Pržno                                                       4.000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová                       27.000 Kč

Chráněné bydlení Zátiší                                                                               4.000 Kč.