Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí


Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2023 finanční dotaci v celkové výši 252 400 Kč.

Z této částky je určeno:

  • 167 400 Kč pro Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
  • 10 000 Kč pro Domov se zvláštním režimem Pržno
  • 5 000 Kč pro Chráněné bydlení Zátiší
  • 5 000 Kč pro Chráněné bydlení Zubří
  • 5 000 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová
  • 10 000 Kč pro Domov pro seniory Jasenka-Vsetín
  • 50 000 Kč pro Domov pro seniory Karolinka