Návštěvy rodinných příslušníků a blízkých od 15. 2. 2021

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ze dne 14. února 2021 č. 131) i nadále platí po dobu nouzového stavu výjimka pro návštěvy v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.