Město Valašské Meziříčí – poskytnutí finanční dotace

Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2021 finanční dotaci v celkové výši 430 000 Kč. Z této částky je určeno:

380 000 Kč pro Domov pro seniory Valašské Meziříčí

50 000 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí