Město Rožnov pod Radhoštěm – poskytnutí programové dotace

Město Rožnov pod Radhoštěm poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města v rámci programu Podpora komunitního života peněžní prostředky v celkové výši 20.000,– Kč, které jsou určeny na Zahradní slavnost 2020 pro Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.

Tomáš Žamboch, DiS.