• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra5
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Dopis ředitelky organizace s pokyny návštěvám rodinných příslušníků

Vážení příbuzní a opatrovníci našich klientů,

jsme rádi, že na základě rozhodnutí vlády budete moci navštívit již od 25.5.2020 své blízké ve všech zařízeních organizace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace.
Prosíme, abyste dbali níže psaných pokynů, než své blízké navštívíte. Důvodem nastavení těchto podmínek je prevence a možnost kontroly případného šíření nákazy Covid-19.

Pravidla určená k návštěvám klientů

 • Všechny návštěvy na dvoulůžkových pokojích musí být předem ohlášeny na konkrétní datum a čas. 
  Pro rezervaci návštěvy telefonicky kontaktujte zaměstnance zařízení dle přiložené tabulky:

Předem neohlášená návštěva na dvoulůžkovém pokoji, bude muset vyčkat, pokud u spolubydlícího již probíhá ohlášena návštěva. Nebo je možné využít místnost, která je k tomuto určená, případně volit pobyt ve venkovních prostorách zařízení. Vše se odvíjí od domluvy se zaměstnancem zařízení.

Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou odděleny paravánem nebo jinou překážkou od lůžek ostatních klientů.

 • Všechny návštěvy budou časově omezené na max. 60 minut, a to v časovém rozmezí denně od: 
  dopoledne 9:00 – 11:00 hodin,
  odpoledne 13:00 – 18:00 hodin.
 • Dětem do 15 let návštěvy nebudou umožněny.
 • K jednomu klientovi mohou najednou přijít maximálně dvě osoby.
 • Při návštěvě je vhodné preferovat pobyt venku (zahrada, park), není-li to možné, pak setkání v zařízení (nepřízeň počasí, zdravotní stav klienta) v místnosti, která je k tomuto určená.
 • Pravidla návštěv se nevztahují na klienty v terminálním stádiu.

Pravidla návštěvy při vstupu do zařízení

 • Všechny návštěvy musí projít pouze recepcí nebo přes určeného zaměstnance.
 • Všechny návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy si dezinfikovat ruce.
 • Všem návštěvám bude změřena tělesná teplota. Při zvýšené teplotě nad 37 °C, nebude návštěva umožněna.
 • Každá návštěva bude zapsána do knihy návštěv.
 • Každá návštěva vyplní (odevzdá) Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je součástí dopisu a je ke stažení na webových stránkách organizace.
 • Návštěvy se zdržují pouze na pokoji klienta nebo v místnosti určené pro návštěvy. Při návštěvě doporučujeme dodržovat vzájemný odstup 2 m.
 • V místnosti, která je určena pro návštěvy klientů, je prováděna zvýšená dezinfekce povrchů zaměřená zejména na místa s častějším dotykem osob a je zajištěno průběžné větrání minimálně po dobu 10 minut. Dezinfekce a větrání je rovněž provedeno po každé návštěvě na pokoji klienta.

Na případné změny a podmínky, které Ministerstvo práce a sociálních věcí pro tyto návštěvy stanoví, budete upozorněni při návštěvě v jednotlivých zařízeních. Pro aktuální změny týkající se návštěv sledujte prosím naše webové stránky www.sluzbyvsetin.cz a Facebook, kde Vás budeme o případných změnách informovat.

Děkujeme Vám za dodržování pravidel návštěv a spolupráci. Věříme, že svým zodpovědným přístupem přispějete k ochraně zdraví všech klientů a zaměstnanců v našich zařízeních.

 Ve Vsetíne, dne 19.5. 2020

Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka organizace

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti naleznete v sekci Dokumenty nebo kliknutím zde.

Scan originálu dopisu naleznete v sekci Dokumenty nebo kliknutím zde.

Skip to content