• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

Druh služby: Pro seniory

Jaký je rozdíl mezi službou domov pro seniory a domov se zvláštním režimem?

Domov pro seniory poskytuje pobytovou sociální službu lidem, kteří potřebují pomoc v každodenním životě z důvodu omezené soběstačnosti, zejména z důvodu věku.

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu lidem se sníženou soběstačností způsobenou zejména chronickým duševním onemocněním (nejčastěji Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo jinou formou demence). Charakteristický je úbytek kognitivních funkcí, zejména paměti, intelektu, ztráta orientace. Klienti potřebují pomoc a stálý dohled druhé osoby. Sociální služba přizpůsobuje režim specifickým potřebám klientů.

Musím mít příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou poskytuje stát lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Příspěvek jim slouží na zaplacení sociálních služeb nebo jiné formy pomoci při zvládání základních životních potřeb (např. při oblékání, hygieně, stravování, orientaci, vyřizování osobních záležitostí). V případě pobytové sociální služby náleží celý příspěvek na péči této službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením).

Proto Vám doporučujeme, pokud již potřebujete pomoc druhé osoby, abyste požádal/a o příspěvek na péči u příslušného úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. Sociální službu Vám budeme poskytovat i v případě, že při zahájení poskytování služby příspěvek na péči nemáte vyřízený, např. z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, kdy jste si ještě nestihl/a příspěvek na péči vyřídit.

Co když mi důchod nestačí na platbu za Domov?

 • Pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů, může se poskytovatel sociální služby dohodnout na spoluúčasti na úhradě s její osobou blízkou nebo jinými osobami.
 • Osobě v domově pro seniory musí po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Pokud takováto osoba žádá o snížení úhrady, musí poskytovateli sociální služby doložit výši svého příjmu.

Mohu si podat žádost „do budoucna“, i když jsem soběstačná/ý?

V případě, že nyní nepotřebujete pomoc, jste soběstačná/ý, nemůžeme Vám službu poskytovat. Sociální služba je určena lidem, kteří již potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby v některých oblastech života a nemůžou zůstat doma, protože pomoc rodiny nebo terénních služeb (např. pečovatelská služba) či ambulantních služeb (např. denní stacionář) již nestačí. Předpoklad je, že v případě, že žadatele oslovíme, nabídneme mu uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, bude souhlasit se zahájením poskytování služby.

Co je nepříznivá sociální situace?

Nepříznivou sociální situací rozumíme stav, kdy osoby, z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu, fyzického, smyslového omezení či jiných závažných důvodů, již nejsou schopné o sebe pečovat, řešit své životní situace, jsou ohrožené sociálním vyloučením a vyčerpaly možnosti rodiny, pečujících osob a možnosti terénních a ambulantních služeb nebo jsou tyto služby pro ně nedostupné.

Skip to content