Zlínský kraj – poskytnutí příspěvku

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022“ byl naší organizaci poskytnut na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 účelový příspěvek ve výši 46.409,– Kč.

Tomáš Žamboch, DiS.