Rozvolnění zákazu návštěv rodinných příslušníků a blízkých od 19. 2. 2022

Od 19. 2. 2022 dochází k rozvolnění zákazu návštěv na všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.