Rozvolnění zákazu návštěv rodinných příslušníků a blízkých od 15. 12. 2021

Od 15. 12. 2021 dochází ke zrušení zákazu návštěv na všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, při splnění níže psaných podmínek – viz přiložené dokumenty.