Rozloučení s Ladislavem Burdou

Rádi bychom se touto cestou rozloučili s bývalým kolegou Ladislavem Burdou, který pracoval v naší organizaci 30 let na pozici vedoucího Domova se zvláštním režimem v Pržně. Svým pracovním přístupem šířil kolem sebe pohodu. Dokázal řešit situace s nadhledem a lidskostí. Jeho heslo „Buď svůj!“ zůstává v mnohých z nás.

Za všechny zaměstnance

Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka