• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra11
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

rok: 2022

Obec Lačnov

(Říjen) Obec Lačnov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lačnov č. 3/2022 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 5.000 Kč. Částka je určena na úhradu provozních nákladů v Domově pro seniory Jasenka-Vsetín.

Město Vsetín

(Říjen) Město Vsetín poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování č. 32/13/2022/OSV finanční dotaci v celkové výši 62.600, – Kč na krytí osobních a provozních nákladů v roce 2022, které jsou nezbytné pro poskytování těchto sociálních služeb: Domov pro seniory Jasenka – Vsetín ve výši 12.100 Kč, Domov pro seniory Karolinka 32.800 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 10.900 Kč, Domov pro seniory Valašské Meziříčí 5.300 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 1.500 Kč.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

(Červenec) Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., podpořila částkou 5 000 Kč akce pro klienty Domova se zvláštním režimem Pržno zaměřené na pracovní terapii a zlepšení celkové motoriky klientů v roce 2022, včetně nákupu pracovních pomůcek a nářadí.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

(Červenec) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko poskytl na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dotaci v celkové výši 154.000, – Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb: Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 32.200 Kč, Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí 8.200 Kč, Domov pro seniory Jasenka 17.500 Kč, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 66.300 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 3.100 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 26.700 Kč.

Nadační fond Českého rozhlasu

(Červen) Nadační fond Českého rozhlasu poskytl Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 242/21, nadační příspěvek v celkové výši 9 400, – Kč na realizaci projektu Zahradničení v domovech pro seniory v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm v roce 2022. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Nadační fond Českého rozhlasu

(Květen) Nadační fond Českého rozhlasu poskytl Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 237/21 nadační příspěvek v celkové výši 5 536, – Kč na realizaci projektu Zahradničení v Chráněném bydlení Vsetín v roce 2022. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Nadační fond Českého rozhlasu

(Duben) Nadační fond Českého rozhlasu poskytl Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 217/21, nadační příspěvek v celkové výši 19.000 Kč na realizaci projektu Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm v roce 2022. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Město Valašské Meziříčí

(Leden) Město Valašské Meziříčí poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022 finanční dotaci v celkové výši 710 000 Kč. Z této částky je určeno: 475 000 Kč pro Domov pro seniory Valašské Meziříčí, 130 000 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí, 105 000 Kč pro Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí.

Poděkování hasičům za pomoc v roce 2021

(Leden) Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat za pomoc hasičům, kteří v průběhu prosince 2021 pracovali v Domově pro seniory Jasenka–Vsetín. Od konce října 2021 se Domov potýkal s nákazou Covid-19, a to jak u klientů, tak výrazně i u zaměstnanců. V období, kdy velká část kmenových zaměstnanců byla v pracovní neschopnosti, odpracovali hasiči v našem Domově více jak 260 hodin. Jednalo se o čtyři profesionální hasiče ze Záchranného útvaru HZS ČR se sídlem Hlučín, konkrétně o pana Martina Oravcze, Martina Hobzu, Daniela Chvěja, Lukáše Chrobáka a také o jednoho dobrovolného hasiče pana Jiřího Ovesného z SDH Brumov. Svou obětavou prací a nasazením nahradili personál v pracovní neschopnosti a v této těžké situaci odpracovali každodenní dvanáctihodinové směny. Svou přítomností dokázali fyzicky i psychicky přispět ke zlepšení pracovní atmosféry na pracovišti. Patří jim za to velká úcta a poděkování. Zaměstnanci Domova pro seniory Jasenka–Vsetín

Skip to content