• Podporují nás
 • Časté otázky
 • Kariéra3
 • Blog
 • Projekty
    • Sociální služby Vsetín
     příspěvková organizace​

     Záviše Kalandry 1353
     755 01 Vsetín

     IČ: 49562827
     DIČ: CZ49562827

     ID datové schránky: idzk758

     Úřední hodiny podatelny:
     pracovní dny od 7:00 – 15:30 hod

rok: 2021

Město Vsetín

(Listopad) Město Vsetín poskytlo Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování č. 32/45/2021/MD finanční dotaci v celkové výši 81.100, – Kč na krytí osobních a provozních nákladů v roce 2021, které jsou nezbytné pro poskytování těchto sociálních služeb: Domov pro seniory Jasenka ve výši 11.500 Kč, Domov pro seniory Karolinka 50.000 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 11.000 Kč, Domov pro seniory Valašské Meziříčí 4.600 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 2.000 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí 2.000 Kč

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

(Srpen) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko poskytl na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace v rámci programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dotaci v celkové výši 159.100, – Kč na úhradu nákladů na poskytování sociálních služeb: Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 31.800 Kč, Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí 9.700 Kč, Domov pro seniory Jasenka 8.400 Kč, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 57.500 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 5.200 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová 32.800 Kč, Chráněné bydlení Zátiší 13.700 Kč

Město Valašské Meziříčí

(Červenec) Město Valašské Meziříčí poskytlo na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb dotaci v celkové výši 235.000, – Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb: Chráněné bydlení Zátiší ve výši 90.000 Kč, Domov pro seniory Valašské Meziříčí 45.000 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 50.000 Kč, Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm 50.000 Kč.

Kayaku Safety Systems Europe a. s.

(Červen) Domov pro seniory Jasenka – Vsetín děkuje Kayaku Safety Systems Europe a. s. se sídlem Vsetín, Bobrky 2271, a jejich zaměstnancům za poskytnutí finančního daru ve výši 8 500 Kč, který je určen na zážitkový program pro klienty Domova pro seniory Jasenka – Vsetín v roce 2021.

Cimbálová muzika Jasénka

(Červen) Klienti Domova pro seniory Jasenka – Vsetín děkují cimbálové muzice Jasénka za bezúplatné hudební vystoupení dne 10. 6. 2021 a za příjemně strávené odpoledne. Po dlouhé době, to bylo díky Vám, pro nás, nezapomenutelný zážitek při společných chvílích s valašskými písněmi u cimbálu.

Retigo, s. r. o

(Duben) Firma RETIGO, s.r.o. poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar v celkové výši 50 000,- Kč pro potřeby Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm. Tato částka bude použita pro zvýšení kvality života klientů či kvality vybavení služby.

Obec Lačnov

(Duben) Obec Lačnov poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lačnov finanční podporu v celkové výši 5 000,- Kč Částka je určena na úhradu provozních nákladů v Domově pro seniory Jasenka-Vsetín.

Nadační fond SVĚT OKEN

(Únor) Děkujeme Nadačnímu fondu SVĚT OKEN za poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč, který je určen pro potřeby poskytování sociálních služeb na akci Masopust 2021 pro klienty v sociálních službách: Domov pro seniory Karolinka, Domov pro seniory Valašské Meziříčí, Domov pro seniory Jasenka-Vsetín, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem Pržno a Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením.

Město Valašské Meziříčí

(Únor) Město Valašské Meziříčí poskytlo na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb dotaci v celkové výši 430.000, – Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociálních služeb: Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 380.000 Kč, Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí ve výši 50.000 Kč.

Obec Jablůnka

(Únor) Obec Jablůnka poskytla Sociálním službám Vsetín, příspěvkové organizaci, na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jablůnka dotaci ve výši 20.000, – Kč na úhradu nákladů vynaložených na poskytování sociálních služeb v roce 2021 občanům s trvalým pobytem v Jablůnce pro služby: Domov pro seniory Valašské Meziříčí 4.000 Kč, Domov pro seniory Karolinka 4.000 Kč, Domov se zvláštním režimem Pržno 8.000 Kč, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 4.000 Kč.

Skip to content