Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023“

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025“ byl naší organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023 ve výši 148 997 210,00 Kč, z toho:
Domov pro seniory Karolinka ve výši 26 297 000 Kč
Domov pro seniory Jasenka-Vsetín ve výši 12 205 320 Kč
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm ve výši 40 561 000 Kč
Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 11 726 680 Kč
Domov se zvláštním režimem Pržno ve výši 18 287 000 Kč
Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí ve výši 5 537 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí ve výši 10 506 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová ve výši 9 638 000 Kč
Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm ve výši 3 913 450 Kč
Chráněné bydlení Vsetín ve výši 4 673 000 Kč
Chráněné bydlení Zubří ve výši 3 478 620 Kč
Chráněné bydlení Zátiší ve výši 2 174 140 Kč.