Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022“ – dodatek č. 1

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022“ byl naší organizaci schválen dodatek č. 1 k poskytnutému účelovému příspěvku na provoz z Programu pro poskytování finanční podpory rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 ve výši 21 105 780,00 Kč, z toho:

Domov pro seniory Karolinka ve výši 3 921 190 Kč
Domov pro seniory Jasenka-Vsetín ve výši 1 898 300 Kč
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm ve výši 6 126 870 Kč
Domov pro seniory Valašské Meziříčí ve výši 1 823 860 Kč
Domov se zvláštním režimem Pržno ve výši 2 581 500 Kč
Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí ve výši 899 670 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí ve výši 1 167 400 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová ve výši 1 467 400 Kč
Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm ve výši 402 240 Kč
Chráněné bydlení Vsetín ve výši 536 330 Kč
Chráněné bydlení Zubří ve výši 357 550 Kč
Chráněné bydlení Zátiší ve výši 223 470 Kč.