Poděkování dárcům

„Každý jsme anděl s jedním křídlem… Abychom vzlétli, musíme se obejmout.“
(Luciano De Crescenzo)

Děkujeme všem našim andělům.
…že tu jsou s námi.
…že pomáhají.
…že na nás myslí.
…že to nevzdali.

Že nás objali.

Společně to dokážeme.
Společně vzlétneme.